Ερώτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2020 - 20:33 | Author: Newsroom Ipaidia

«Ερώτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας στις οδηγίες της από 29/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 »

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί το ΕΕΠ ΕΒΠ καταθέτει επίσημο ερώτημα αν θα υπάρξει νέα διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ, ωςσυμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,μετά την έκδοση της από 29/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Θεωρούμεότι η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ διευκρινίζει σαφώς θέματα που αφορούν:

 

1.Την άδεια ειδικού σκοπού η οποία εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής

 

2.Την άδεια ειδικού σκοπού η οποία εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

 

3.Την περίπτωση που το τέκνο του /της υπαλλήλου φοιτά σε τμήμα, του οποίου ο/η διδάσκων/ -ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ο γονέας – υπάλληλος δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις

 

4.Την περίπτωση που η τάξη, όπου φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση από τον ίδιο υπάλληλο τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, για τις ημέρες που το τέκνο δεν υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25% για τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων και ο γονέας –υπάλληλος θα πρέπει να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο.

 

Τα παραπάνω θέματα δε διευκρινίζονται από τη συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού που εκδόθηκε στις 29/5/2020 από το ΥΠΑΙΘ.

 

Βάση των προαναφερθέντων, της πληθώρας αιτημάτων και διαμαρτυριών που έχουν υποβληθεί από τα μέλη μας ΕΕΠ ΕΒΠ και της μη ύπαρξης ενιαίας στάσης διευθυντών των σχολικών μονάδων πανελλαδικά (η οποία δεν αφορά σε τεκμηριωμένες ανάγκες των μονάδων αλλά σε μεμονωμένες αποφάσεις),σας ζητούμε όπως λάβετε υπόψη σας τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και μεριμνήσετε για το σύνολο των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις στη οικογενειακή τους ζωή και στη φροντίδα των παιδιών τους.

   • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: