Την επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης διοικητικών πρακτικών και τη θετική στάση των εργαζομένων έναντι των ψηφιακών λύσεων που έμαθαν μέσα στην πανδημία, καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο στην εταιρικά οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και, κυρίως, στην αυτενέργεια ανάπτυξης, πέραν των στενών ορίων της θέσης εργασίας, επιβεβαιώθηκαν στην που διεξήγαγε το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα διενεργήθηκε, υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρης Καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19, από τις 27 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020, σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 662 εργαζόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν σε μεγάλο βαθμό βιώσει συνέπειες της πανδημίας στην εργασία τους, καθώς 37,4% δήλωσαν ότι οι ώρες εργασίας τους αυξήθηκαν, 14% δήλωσαν ότι μειώθηκαν, ενώ μόνο 45,6% δήλωσαν ότι οι ώρες εργασίας τους έμειναν σταθερές.

Ειδικότερα όσον αφορά την τηλεργασία:

  • Η γενικότερη εμπειρία τηλεργασίας πριν την πανδημία περιορίζεται στο 36% του δείγματος, με 63,4% των ερωτηθέντων να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία τηλεργασίας σε κανέναν εργοδότη.
  • Οι τηλεργαζόμενοι φαίνεται να αναγνωρίζουν σχεδόν απόλυτα ότι η τηλεργασία έχει οφέλη κόστους και θεωρούν ότι τους στηρίζουν κατά την τηλεργασία πρωτίστως οι συνάδελφοι και δευτερευόντως οι προϊστάμενοι και εργοδότες, σε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  • Παρόλο που η προσαρμογή στην τηλεργασία κατά την πανδημία ήταν για τους περισσότερους μια βίαιη και αναγκαστική προσαρμογή, αυτοί που τηλεργάζονται είναι σημαντικά πιο θετικοί στις προσδοκίες τους για το μέλλον της τηλεργασίας από αυτούς που δεν τηλεργάζονται, πιθανώς γιατί νιώθουν μικρότερη ανασφάλεια.

Στο πεδίο της τηλεκπαίδευσης τα κύρια σημεία συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • To 79.8% του δείγματος έχουν εμπειρία ως εκπαιδευόμενοι, το 56% έχουν εμπειρία ως εκπαιδευτές και το 51,4% έχουν εμπειρία στην παραγγελία προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.
  • Αναφορικά με τα μέσα τηλεκπαίδευσης που καλύφθηκαν στην έρευνα, φάνηκε ότι μέσα στην πανδημία αυξήθηκε η εξοικείωση με όλα τα μέσα και κυρίως με τα Skype/skype professional, Zoom, και MS Teams που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα διαδικτυακά μαθήματα και των σχολείων και πανεπιστημίων
  • Αναφορικά με τη θεματολογία των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης που είχαν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες στην έρευνα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων (41%) αφορούσε επαγγελματικά θέματα, κυρίως στον χώρο των οικονομικών και της διοίκησης (21%), αλλά και άλλων επαγγελματικών κλάδων, π.χ. ιατρικά, νομικά, μηχανική (20%). Πολύ διαδεδομένη ήταν και η παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με πληροφορική, προγραμματισμό και χρήση προγραμμάτων (16%), καθώς και θεμάτων σχετικών με την ψηφιακή πληροφορία και διαχείριση, όπως digital, big data, analytics και προστασία προσωπικών δεδομένων (13%). Σημαντική παρουσία είχαν τα προγράμματα που αφορούν την πανδημία και τη διαχείρισή της, όπως υγειονομικά πρωτόκολλα σε κρίσιμους κλάδους, ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, σημαντική παρουσία (6,3%) είχε η τηλεκπαίδευση στα λεγόμενα soft skills, π.χ. ηγεσία, ομαδική εργασία, ανθεκτικότητα, οργάνωση χρόνου κ.α.
  • Από όλους όσοι δήλωσαν ότι έχουν εμπειρία τηλεκπαίδευσης, το 63% δήλωσαν ότι αντιμετώπισε προβλήματα κατά την τηλεκπαίδευση. Από τα προβλήματα κατά την τηλεκπαίδευση, το πιο συχνά αναφερόμενο ήταν οι «τεχνικές δυσκολίες» (11,3%) και ακολούθως η «απόσπαση προσοχής» (6%)
  • Οι ερωτώμενοι δε φαίνεται να πιστεύουν ότι η τηλεκπαίδευση βελτιώνει την ικανότητά τους να μελετούν ή ότι είναι πιο αποτελεσματική από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Φαίνεται όμως ότι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι καθιστά τον χρόνο στην καραντίνα χρήσιμο και ότι είναι θετικοί προς αυτήν.

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου ΔΑΔ, Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη ()

 

Προφίλ Εργαστηρίου ΔΑΔ

 Το  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται με την έρευνα στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει Συνέδρια και Ημερίδες και υποστηρίζει επιστημονικά το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αποστολή του εργαστηρίου ΔΑΔ είναι να αποτελέσει ένα διεθνές κέντρο ερευνητικής, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη του αντικειμένου της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πανεπιστημιακούς καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.