Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός 2022 για το πρόγραμμα +. Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ για το 2022 ανέρχεται, πανευρωπαϊκά, στα 3,9 δις ευρώ.

Ο οδηγός

Προτεραιότητες του Erasmus+

Με τον αυξημένο προϋπολογισμό του προσφέρει τη δυνατότητα, σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, να πάρουν μέρος σε αυτό και να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους, καθώς δίνει έμφαση σε:

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Προσωπική και επαγγελματική καλλιέργεια
Φιλίες και αναμνήσεις

Ταυτόχρονα, η συμπερίληψη συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητά του.

Περιεχόμενα του Οδηγού

Στον Οδηγό Erasmus+ 2022 περιλαμβάνονται:

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
Οι προτεραιότητες του Προγράμματος
Οι δράσεις που υποστηρίζονται
Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για κάθε δράση
Πληροφορίες για τη συμμετοχή

Ο οδηγός