Αγαπητοί συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε την επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη συζήτηση των διατάξεων για την Ειδική Αγωγή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Αθήνα, 07-02-2017
Αρ. Πρωτ.: 27
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Παιδείας, κο Κ.Γαβρόγλου

Κοιν.:
1. Γ.Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, κο Γ.Παντή
2. Προϊστάμενο Δ/ΝΣΗΣ Ε.Α.Ε. , κο Π. Κασσιανό
3. Πρόεδρο Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κο Δ.Σεβαστάκη
Θέμα: Σχετικά με τη συζήτηση των θεμάτων Ειδικής Αγωγής του Ν/Σ με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που εργάζεται στις δομές του υπουργείου παιδείας σε όλη την επικράτεια.

Καταρχάς, μας εκπλήσσει δυσάρεστα το γεγονός της παράλειψης αποστολής πρόσκλησης στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., προκειμένου η Ομοσπονδία μας να τοποθετηθεί στη συζήτηση των σχετικών διατάξεων που διεξάγεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής παρόλο που έχουν κληθεί οι λοιποί φορείς εκπροσώπησης βάσει της θεματολογίας των προς συζήτηση διατάξεων. Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν εκλήθη και ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης των ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., τη στιγμή που πολλές από τις διατάξεις αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο.

Διά της παρούσης, επιχειρούμε να τοποθετηθούμε, έστω συνοπτικά, στα κάτωθι πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία θεωρούμε σημαντικό να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη συζήτηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, δεδομένης της συνθήκης αποκλεισμού της δικής μας εκπροσώπησης:

1)Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παρ.8 του άρθ.11, προστίθεται διάταξη που ορίζει ότι οι αιρετοί των υπηρεσιακών συμβουλίων του ΕΕΠ –ΕΒΠ , σε περίπτωση που δεν επιλέξουν τη δυνατότητα απόσπασης στην έδρα του συμβουλίου, θα αναλαμβάνουν το κόστος των μετακινήσεών τους.

Ζητάμε την απαλοιφή της εν λόγω διάταξης διότι αφενός μεν παραβιάζει κατάφορα το καθεστώς ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων εντός του υπουργείου παιδείας (από τη στιγμή που δεν ισχύει αντίστοιχα και για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς), αφετέρου δε, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με έγγραφη απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπέρ της κάλυψης εξόδων μετακίνησης για τους εκλεγμένους αιρετούς εκπροσώπους.

2)Αναφορικά με τις διατάξεις για τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών , των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Λυκείων ΕΑΕ, επισημαίνουμε ότι, τόσο ως προς το κατ’ ελάχιστο όσο και ως προς το κατ’ ανώτατο αριθμητικό όριο μαθητών, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη αφενός οι εξατομικευμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και αφετέρου οι συνθήκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (υλικοτεχνική υποδομή, στελέχωση σχολείου, κα).

Συνεπώς, ζητάμε την προσθήκη της ανωτέρω φράσης.

3)Στην παρ.3 του άρθρου 11 (σχετικά με απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων των γονέων για υποστήριξη από ιδιώτη Ε.Β.Π. ή Σχολ.Νοσηλευτή), η προσθήκη της φράσης «είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ», ουσιαστικά εισάγει τη θεσμοθέτηση ιδιωτών στις ΣΜΕΑΕ, με όλες τις συνέπειες που εγκυμονούν σε επιστημονικό και εργασιακό επίπεδο για τους συγκεκριμένους κλάδους και γενικότερα για το δημόσιο ειδικό σχολείο.

Συνεπώς, ζητάμε την απαλοιφή της εν λόγω φράσης.

Τέλος, αναμέναμε ότι θα είχαν συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο Ν/Σ, οι απαραίτητες συμπληρωματικές διατάξεις, που επί μακρόν εκκρεμούν, σχετικά με βασικά πάγια αιτήματα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Μεταξύ αυτών, θυμίζουμε:

α) την αναγκαιότητα εφαρμοστικής διάταξης για το θεσμό των Συμβούλων του Ε.Ε.Π.

β) την μετονομασία του Ε.Β.Π. σε Ε.Β.Ε.Π. (Ειδικό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και τη συνακόλουθη μετατροπή σε κατηγορία εκπαίδευσης Τ.Ε. (όπως ακριβώς ισχύει και για ειδικότητες εκπαιδευτικών β/θμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας).

γ) τη θεσμοθέτηση καθηκοντολογίου για τις ειδικότητες του Ε.Β.Π. και των Σχολ.Νοσηλευτών (ΠΕ25) που εργάζονται σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης.

Αφής στιγμής δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο Ν/Σ, θεωρούμε επιβεβλημένη τη δρομολόγηση ρύθμισης αυτών των θεμάτων στο επόμενο Σχέδιο Νόμου, το οποίο ελπίζουμε αφενός να κατατεθεί το δυνατό συντομότερο και αφετέρου να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. αλλά και οι εκπρόσωποι αυτής στη συζήτησή του.
alt