Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και τους σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/02/2020 - 14:42 | Author: Newsroom Ipaidia

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί το ΕΒΠ και το ΕΕΠ, κλάδος του οποίου είναι και οι ΠΕ25 σχολικοί νοσηλευτές (Νοσηλευτές/τριες και Επισκέπτες/ιες Υγείας) διαμαρτύρεται γιατί ηπολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ φαίνεται να αγνοεί την αναγκαιότητα ύπαρξης και αξιοποίησης των σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία !

ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αναφερόμαστε στην εξαγγελία της Υφυπουργού Παιδείαςγια την εισαγωγή της θεματικής ενότητας «Πρώτες Βοήθειες» στο ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων όλης της χώρας χωρίς να διασφαλίζεταιπρωτίστως η συνεχής και σταθερή παρουσία Σχολικών Νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία της χώρας!

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:

1.Οι σχολικοί νοσηλευτές με βάση το καθηκοντολόγιο τους, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση ,ΦΕΚ2038/ 5-6-2018, στο άρθρο 1, παρ 18: «Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας, β) φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου, γ) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων, δ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, ε) διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στ) σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υγειονομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και ζ) συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.α.), και συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών».

2.Οι σχολικοί νοσηλευτές κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια, η οποία είναι απαραίτητο προσόν ένταξης στον κλάδο τους. Για το λόγο αυτό έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής υγείας που άπτονται του αντικειμένου τους όπως είναι και οι Πρώτες βοήθειες ή μαθήματα που αφορούν την αγωγή προαγωγή και προστασία της υγείας. Κάθε χρόνο, οι σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία που υπηρετούν (γενικά και ειδικά), εκπονούν προγράμματα αγωγής υγείας, σεμινάρια πρώτων βοηθειών κ.α. στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, τα οποία αποτελούν καλές πρακτικές και κάποια απ΄ αυτά έχουν κατατεθεί ως εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Τα προγράμματα καλύπτουν της ανάγκες της σχολικής κοινότητας και δεν χρειάζεται να εισαχτεί ως μάθημα αλλά ωςέναυποχρεωτικό υποστηρικτικό στα σχολεία, όπου θα έχει συγκεκριμένεςώρες, εκπαιδευτικό υλικό και σχολικούς νοσηλευτές όπου θα το υλοποιούν .

3.Βάση των διεθνών αναφορών, η παρουσία σχολικών νοσηλευτών σε σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, υπάρχει σε σταθερή και μόνιμη βάση εδώ και έτη, σε πολλές χώρες Παγκοσμίως και αποτελεί μια αναγκαιότητα η οποία έχει προκύψει από τους ίδιους τους μαθητές και τις ανάγκες της κοινότητας. Δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική και αναγκαία συνθήκη η οποία διασφαλίζει την συνεχή και ασφαλή φοίτηση των μαθητών ενισχύοντας τις δυνατότητες της ακαδημαϊκήςτους επίτευξης.

Είναι μια πραγματικότητα πλέον και για τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια η αναγκαιότητα παρουσίας Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε σχολείο Α/βάθμιας ή Β/ βάθμιας εκπαίδευσης. Διασφαλίζεται η προστασία, πρόληψη, προαγωγή, υποστήριξη, ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων υγείας των μαθητών ώστε να γίνεται η κατάλληλη παραπομπή για την σωστή διαχείρισή τους καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση. Γνωρίζουμε και βιώνουμε επίσης την αύξηση παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και άλλα χρόνια νοσήματα όπως επιληψία, άσθμα, αλλεργίες και άλλες χρόνιες καταστάσεις όπου χρειάζονται είτε φαρμακευτική αγωγή στο σχολείο ή μπορεί να προκύπτουν επείγουσες καταστάσεις παρέμβασης π.χ. επιληπτικών, ασθματικών διαβητικών κρίσεων,κλπ που μόνο σχολικοί νοσηλευτές μπορεί να παρέμβουν. Από την άλλη η ένταξη παιδιών μεταναστών στα σχολεία,οι οικογένειες που βιώνουν οικονομική κρίση και είναι στα όρια της φτώχειας με δεινή ή ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι επίσης μια άλλη πραγματικότητα στη χώρα μας,η οποίαχρειάζεται αντιμετώπιση καιδιαχείριση γιατί προκύπτουν πολλά προβλήματα υγείας. Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή περιλαμβάνει στόχους που αφορούντη διασφάλιση της υγείας,την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα χρόνιων νοσημάτων και εμποδίων της αναπηρίας για την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, την άρση στερεοτύπων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω περιμένουμενα σεβαστείτε τον επιστημονικό λόγο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 και να συζητήσετε το σχεδιασμό ενός τέτοιου εγχειρήματος με τα συνδικαλιστικά όργανα και τα σωματεία που τους εκπροσωπούν.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δια της παρούσας επιστολής ζητά:

1.Να δοθούν οργανικές θέσεις Σχολικών Νοσηλευτών στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης προκειμένου να υποστηρίζονται συνολικά οι μαθητές σε θέματα που αφορούν την υγεία τους, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δίχρονη προσχολική και δημοτικά).

2.Επιμόρφωση των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους σχολικούς νοσηλευτές σε θέματα πρώτων βοηθειών, αλλά και αγωγής, προαγωγής, πρόληψης και διατήρησης της Υγείας καθώς και ελέγχου, εντόπισης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείαςόλων των μαθητών με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και της ταυτόχρονης διασφάλισης της υγείας αυτών.

3.Να επιλυθούν τα ερωτήματα που έχουμε ήδη θέσει υπόψη του υπουργείου ως προς τα καθήκοντα αρμοδιότητες και την ευθύνη που αναλαμβάνουν οι σχολικοί νοσηλευτές στα σχολεία (βλ.εδώ).

4.Τέλος, το επίμαχο και χρόνιο αίτημά μας για τη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των κλάδων του ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώςκαι των σχολικών νοσηλευτών για την έκδοση εγχειριδίων και πρωτοκόλλων που θα καλύπτουν τις αρμοδιότητες και παρεμβάσεις τους μέσα στα σχολεία.

  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: