ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα

Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 / Αρ. Πρωτ.: 58

6945390838 (κος. Β. Σαλωνίδης) Αθήνα, 28/07/2013

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο.

ΣΧΕΤ.: Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών του Κλάδου μας σύμφωνα με το Ν.4172/2013.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 8271/15.7.2013 εγγράφου μας, με το οποίο είχαμε εκφράσει την κάθετη αντίθεση του Σωματείου μας στην κατάργηση της ειδικότητας των Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων από τα Επαγγελματικά Λύκεια και την έντονη διαμαρτυρία μας για την ένταξη των Εκπαιδευτικών του κλάδου μας σε διαθεσιμότητα, επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα με την παρούσα επιστολή προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Στο υπόμνημά μας σας καλούσαμε να διασφαλίσετε ότι θα ενταχθούν άμεσα όλοι οι Εκπαιδευτικοί του κλάδου μας σε Δημόσια ΙΕΚ της αντίστοιχης ειδικότητας, από τη στιγμή που το Υπουργείο σας είχε εξαγγείλει ότι προτίθεται να τα αναβαθμίσει και να τα στελεχώσει με προσωπικό. Σας είχαμε καταθέσει και εναλλακτική πρόταση για απορρόφηση του προσωπικού από τους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Μετά τη ψήφιση του Νόμου έχει διατυπωθεί από το Υπουργείο σας η πρόταση για απορρόφηση ειδικοτήτων από το Υπουργείο Υγείας που έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και η απασχόληση των εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιο προσωπικό σε Επαγγελματικά Λύκεια και σε Δημόσια ΙΕΚ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Κατά τη γνώμη μας αυτές οι προτάσεις δεν αποτελούν λύση για τον κλάδο μας. Σας επισημαίνουμε ότι όταν το Σωματείο μας αναφερόταν στην ένταξη των υπαλλήλων στα Δημόσια ΙΕΚ εννοούσε σαφώς σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις που θα δημιουργούνταν για αυτόν τον σκοπό και όχι σε θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού. Επιπλέον, για τους Εκπαιδευτικούς που βρίσκονται πλέον σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ευκαιρίες απασχόλησης, ούτε η ένταξη στα ΕΠΑΛ ως ωρομίσθιο προσωπικό (σε μία ειδικότητα που του χρόνου θα καταργηθεί), ούτε η ένταξη στο Υπουργείο Υγείας ως Διοικητικό Προσωπικό.

Για αυτούς τους λόγους σας καλούμε να μας διευκρινίσετε αν προτίθεστε να μεταφέρετε το προσωπικό (το οποίο πέραν των αυξημένων τυπικών προσόντων και της τεράστιας προσφοράς του στη Δημόσια Εκπαίδευση είχε διοριστεί με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες) σε μόνιμες θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ. Αν αυτό δεν είναι στις προθέσεις σας, παρακαλούμε όπως έρθετε σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες απορρόφησης σε κενές θέσεις των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα έλλειψης προσωπικού. Σας επισημαίνουμε ότι τα κενά που υπάρχουν Πανελλαδικά στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ για τον συγκεκριμένο κλάδο προσωπικού, είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια από τον αριθμό των συναδέλφων Βρεφονηπιοκόμων που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας διευκρινίσουμε και να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΜΟΝΑ