Επιστολή ΠΔΕ Αττικής Δ. Γκίνη στους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/03/2015 - 09:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, χρησιμοποιώντας εργαλεία με εγγενείς αδυναμίες, όπως το survey και το myschool, συνέτειναν στη διαμόρφωση μιας πλασματικής εικόνας για τους εκπαιδευτικούς.

Με τη συμπλήρωση δύο ετών άσκησης καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, θα ήθελα να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και να καταθέσω κάποιες σκέψεις και επισημάνσεις μου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι υπερήφανοι για τα προσόντα που διαθέτουν, το έργο που επιτελούν και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Κατά τα τελευταία έτη, ωστόσο, ο δημόσιος υπάλληλος και ειδικότερα ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της διογκούμενης ανεργίας, των οξυμμένων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, της δυσανεξίας της μέσης ελληνικής οικογένειας, ενίοτε αποτέλεσε αντικείμενο «στοχοποίησης».

Σ’ αυτό συνετέλεσαν και δυσμενείς νομοθετικές ρυθμίσεις όπως το άρθρο 1ε της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του Ν.4093/2012 με το οποίο τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλος κατά του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το παράπτωμα της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας».

Το αίτημα της κατάργησης της παραπάνω διάταξης έχει επανειλημμένως τεθεί στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία και υπάρχει εξαγγελία για την κατάργησή της.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εξάλλου, χρησιμοποιώντας εργαλεία με εγγενείς αδυναμίες, όπως το survey και το myschool, και δεδομένης της ελλιπούς επιμόρφωσης των χρηστών τους ή της μη επίδειξης της δέουσας επιμέλειας, συνέτειναν στη διαμόρφωση μιας πλασματικής εικόνας για τους εκπαιδευτικούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνάδελφοι οι οποίοι κάλυπταν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εμφανίζονταν, λόγω των ανωτέρω, ότι δεν παρείχαν διδακτικό έργο με συνέπειες τόσο για τους ίδιους, όσο και για όλες τις βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας, το Διευθυντή του Σχολείου, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να αποδειχτεί το δίκαιο των συναδέλφων η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στέφθηκε με επιτυχία.

Ταυτόχρονα, στις ελάχιστες περιπτώσεις των «αδυνατούντων» εκπαιδευτικών, αναλήφθηκε πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση σαφούς θεσμικού πλαισίου, με τις διατάξεις περί συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου του Ν. 4203/2013, οι οποίες θα πρέπει να τυγχάνουν σωστής εφαρμογής σε όλα τα στάδιά τους, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η υπηρεσιακή και νομική κατοχύρωση των συναδέλφων.

Λειτουργώντας υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, μέσα σε συνθήκες υποχρηματοδότησης, έλλειψης πιστώσεων και ραγδαίας μείωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαστήκαμε άοκνα για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου μαθησιακού αγαθού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των συναδέλφων.

Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την κατανόηση που επέδειξαν κατά την προσωρινή απόσπασή τους κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κέντρου, στις οποίες υπήρχε ευχέρεια (παρέμεναν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ), προς τις Διευθύνσεις της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής σε τμήματα του πρωινού κύκλου τα οποία δεν είχαν δάσκαλο από την αρχή της χρονιάς και ούτε μπορούσαν να καλυφθούν από αναπληρωτές του τακτικού προϋπολογισμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι είναι πεπεισμένοι ότι οι παραπάνω διαδικασίες έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και κατόπιν αιτήσεών τους και ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η όποια ταλαιπωρία προέκυπτε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συναδέλφους που με δική τους πρωτοβουλία προσφέρθηκαν – και αρκετοί από αυτούς προσφέρονται – να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα σχολεία με τις μεγαλύτερες ανάγκες, όπως στα νησιά του Αργοσαρωνικού, στην Τροιζήνα, στα Μέθανα και στα απομακρυσμένα Κύθηρα.

Έχοντας ως γνώμονα την ειλικρινή στάση απέναντι στα προβλήματα, τη σταθερή προσήλωση στη γλώσσα της αλήθειας, την αναγνώριση των θυσιών των εκπαιδευτικών κάτω από αντίξοες συνθήκες και, κυρίως, τη βαθιά εκτίμηση των προσόντων και της προσφοράς τους, εργαστήκαμε με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Είμαι υπερήφανος για τους συνεργάτες και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που καταφέραμε μέσα από αυτόν τον ορυμαγδό των αντίξοων καταστάσεων, με πολύ λιγότερο προσωπικό (αθρόες συνταξιοδοτήσεις, μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί), να λειτουργήσουμε τα σχολεία χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης μάθησης.

Αυτό έγινε με πολλή δουλειά από όλους τους συναδέλφους μου και με την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση όλου του έμψυχου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής Δημήτριος Γκίνης

Loading...


  • europalso   ideascentral