Πανελλήνιο Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο-Συμπόσιο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης της σχολικής τάξης, διοργανώνει το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) από 20 ως 22 Νοεμβρίου 2020 σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο και το

Τα θέματα που θα θιγούν από τους ομιλητές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων διαχείρισης της τάξης, όπως η δημοκρατία και τα δικαιώματα του παιδιού στο σχολείο, η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός, θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης, η συνεργασία των παραγόντων της σχολικής κοινότητας, το παιδαγωγικό κλίμα και η οργάνωση του χώρου στη σχολική τάξη, εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία διαχείρισης της τάξης, το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τα σχετικά θέματα και, φυσικά, η έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης των προβλημάτων της σχολικής τάξης.

Περισσότεροι από 100 επιστήμονες-εκπαιδευτικοί θα καταθέσουν τις έρευνες, τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις προτάσεις τους. Η ευρύτητα των θεματικών ενοτήτων, καθώς και η εξέταση ποικίλων διαστάσεων και εκφάνσεων της διαχείρισης της σχολικής τάξης, θα επιτρέψουν την σε βάθος εξέταση και προσέγγιση του ζητήματος, όπως και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για μια πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική, πιο ελκυστική για όλους σχολική εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πλήρες πρόγραμμα, μαζί με τους σχετικούς συνδέσμους για τις εικονικές αίθουσες του συνεδρίου, καθώς και το βιβλίο των περιλήψεων, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://4pekesat.sites.sch.gr/.