Επιπλέον εξεταστική για υποψηφίους Sorbonne και Proficiency H.A.U. – Διευκρινήσεις