Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/07/2018 - 15:18 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ολοκληρώθηκε η Α΄ Επιμορφωτική Φάση της Πράξης « εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα » με Κωδικό ΟΠΣ 5008057 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στην Α΄ Φάση της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν, την εβδομάδα 18-22 Ιουνίου 2018, οι δια ζώσης επιμορφώσεις των Θεματικών Ενοτήτων «ΘΕ1 «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης “Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας”, ΘΕ4α «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων», ΘΕ4β «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» και ΘΕ5 «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση».

 

Σε αυτή τη φάση επιμορφώθηκαν περισσότεροι από 850 επιμορφούμενοι στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης.

 

Σημειώνεται ότι το υλικό που έχει εκπονηθεί στο Πλαίσιο της Πράξης είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η Β’ φάση επιμόρφωσης, που προγραμματίζεται για τις αρχές του σχολικού έτους 2018-2019 και θα αφορά ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών.

 

Η Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους επιμορφούμενους, τους επιμορφωτές, τους υπευθύνους των Επιμορφωτικών Κέντρων και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης της Επιμόρφωσης.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso