Επιδότηση Μαθητείας μαθητευομένων ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/04/2019 - 11:12 | Author: Newsroom Ipaidia

Επιδότηση Μαθητείας μαθητευομένων ΕΠΑΣ Μαθητείας | Τα ποσά – Η επιδότηση

Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑΣ.

Η επιδότηση

Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019, ανέρχεται στο 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 και αφορά το σύνολο των μαθητευομένων.

Ποσό επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης για το 2019 καθορίζεται στα 11 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο 2019, δηλαδή από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 και στα 14,5 ευρώ από 1-2-2019 έως και 31-12-2019.3.

Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

Loading...


  • europalso   ideascentral