Επιδότηση δημιουργίας κέντρων μελέτης ( για Ξένες Γλώσσες , Η/Υ )