Επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες. Κριτήρια