Επείγουσες διατάξεις για τα Κολλέγια και τα Φροντιστήρια , ΚΞΓ