«Επείγοντα μέτρα» και εναντίον των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, της Μ.