Με ΦΕΚ καθορίζονται τα για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (), που απασχολείται με με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Τα κριτήρια για την διαδικασία αξιολόγησης και την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζονται ως εξής: