Eπιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (πρώην ΟΑΕΔ)  που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΥΠΑΙΘ και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον καθορισμό την επιδότησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (πρώην ΟΑΕΔ) του ν. 4763/2020 που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2023.

Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο και κατά το έτος 2023 υλοποιείται πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σχολικών ετών 2022-2023(1/1/2023- 31/8/2023) και 2023-2024 (1/9/2023 -31/12/2023). Η προκαλούμενη δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (13.406.928,04€).