Επάρκεια Διδασκαλίας με το ESB Σύμφωνα με τον ΠΣΙΚΞΓ θα χορηγείται επάρκεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στα ΚέντραΞένων Γλωσσών με το πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας C2 ESB Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις xeniglossa.gr