Με απόφαση του υπουργείου, προστίθενται κεφάλαια στο γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα Ιστορία της Τέχνης της Β Τάξης .

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Με την υπ. αριθμ. Φ4/157614/Δ4 – ΦΕΚ B 5824 – 14.12.2021– Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιείται το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Γραπτώς Εξεταζόμενων μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), κατά το μέρος που αφορά την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Συγκεκριμένα Στην εξεταστέα ύλη του «Γραπτώς Εξεταζόμενου» μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. προστίθενται τα επόμενα κεφάλαια/ενότητες: Κεφ. 8: Η χριστιανική τέχνη το Μεσαίωνα. Η ρομανική τέχνη, η γοτθική τέχνη Κεφ. 9: Οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί. Η τέχνη της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Ισλάμ, η προκολομβιανή τέχνη, η τέχνη της Αφρικής Κεφ. 10: Η τέχνη την εποχή της Αναγέννησης Κεφ. 11: Η τέχνη του Μπαρόκ Κεφ. 12: Νεοκλασικισμός Κατά συνέπεια, η εξεταστέα ύλη του «Γραπτώς Εξεταζόμενου» μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ» (κεφ. 1 έως και 12), Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου (επανέκδοση με βελτιώσεις) των Ζιρώ Ο., Μερτζάνη Ε., Πετρίδου Β. Κεφάλαιο/Ενότητες Κεφ. 1: Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή Κεφ. 2: Η τέχνης της Μεσοποταμίας – Η τέχνη της Αιγύπτου Κεφ. 3: Η Τέχνη του Αιγαίου Οι αφετηρίες της ευρωπαϊκής τέχνης: Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός Κεφ. 4: Η Ελληνική τέχνη: από τους Γεωμετρικούς στους Αρχαϊκούς χρόνους Γεωμετρικοί χρόνοι, Αρχαϊκοί χρόνοι Κεφ. 5: Κλασική και Ελληνιστική τέχνη Η κλασική περίοδος. Το τέλος της κλασικής εποχής: οι ελληνιστικοί χρόνοι Κεφ. 6: Η ρωμαϊκή τέχνη Κεφ. 7: Η βυζαντινή τέχνη Κεφ. 8: Η χριστιανική τέχνη το Μεσαίωνα. Η ρομανική τέχνη, η γοτθική τέχνη Κεφ. 9: Οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί. Η τέχνη της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Ισλάμ, η προκολομβιανή τέχνη, η τέχνη της Αφρικής Κεφ. 10: Η τέχνη την εποχή της Αναγέννησης Κεφ. 11: Η τέχνη του Μπαρόκ Κεφ. 12: Νεοκλασικισμός