Με απόφαση της υφυπουργού, Ζέττας Μακρή καθορίστηκαν οι ειδικότητες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Tι αναφέρει το έγγραφο

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. Φ20/76562/Δ4, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3201-22-06-2022, της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή, καθορίζονται οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ– ΠΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:
Οι προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εισηγήσεις των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

Το από 04.05.2022 Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) με τη θετική διατύπωση γνώμης.

Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

………….αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2022- 2023 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο και Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ), ως ακολούθως: