ΕΠΑΛ – εγγραφές περιόδου Σεπτεμβρίου 2018: Διευκρινήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/09/2018 - 20:31 | Author: Newsroom Ipaidia

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές , σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να τροποποιήσουν την αρχική τους αίτηση σχετικά με τον τομέα στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ή την ειδικότητα στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., έως την έναρξη των μαθημάτων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή του σχολείου προκειμένου ο τελευταίος να διαγράψει την αρχική τους αίτηση και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηλώθηκαν λάθος στοιχεία από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να μετεγγραφούν από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. ή από ΕΠΑ.Λ. σε άλλο ΕΠΑ.Λ. δεν τροποποιούν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes, αλλά πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που έχουν υποβάλει την αρχική τους αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (Α΄ 120 ).

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στη σχολική μονάδα στην οποία έχουν κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση προκειμένου ο Διευθυντής/τρια να επιβεβαιώσει την αίτησή του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 31-08-2018 ηλεκτρονικό μας μήνυμα.

Loading...


  • europalso   ideascentral