Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου.

Οι απόφοιτοι δηλαδή Λυκείου που δεν θα συνεχίσουν σε κάποιο τριτοβάθμιο Ίδρυμα Εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο Δ.ΙΕΚ ώστε όταν το ολοκληρώσουν να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα στην ειδικότητα της επιλογής τους.

Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Περισσότερες θα είναι από φέτος οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ αυξημένες θα είναι και οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση και ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας από το έτος κατάρτισης 2022-2023 θα είναι 134 πλέον οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Ι.Ε.Κ., αυξημένες κατά 31 σε σύγκριση με τις 103 ειδικότητες που λειτουργούν κατά το τρέχον έτος κατάρτισης 2021-2022.

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις νέες ειδικότητες, οι οποίες προέκυψαν από τις προτάσεις των φορέων και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), που μπορούν να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλες δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά εργασίας:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2022Β μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:

Με βάση τα νέα δεδομένα, τις νέες ειδικότητες, τις ταχύτητες της αγοράς εργασίας αλλά και την συνεχή  αναβάθμιση και ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας ολοένα και περισσότεροι νέοι θα επιλέγουν τον δρόμο της μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ολοένα και μεγαλύτερη θα είναι η ανάγκη για πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων που θα αναλάβουν την εκπαίδευση των εισακτέων.

Υπενθυμίζουμε πως οι εκπαιδευτές σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι τα Δ.ΙΕΚ προκύπτουν από προκηρύξεις που

ανακοινώνονται στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κάθε καλοκαίρι και θα πρέπει να είναι πιστοποοιημένοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Μάθετε στον παρακάτω σύνδεσμο πώς μπορείτε να εργαστείτε στα Δημόσια ΙΕΚ