Όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία υποδέχθηκαν τους μαθητές με ολοκληρωμένο κτηριολογικό έλεγχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκαν έγκαιρα οι επιτόπιοι έλεγχοι σε όλα τα Ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για την επαλήθευση των κτηριολογικών κριτηρίων που οφείλουν να τηρούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4093/12).

Για πρώτη φορά, τα Ιδιωτικά Σχολεία έκαναν έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αφού είχαν ολοκληρωθεί επιτόπιοι κτηριολογικοί από κλιμάκια αξιολόγησης του ., του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους σε εκτέλεση εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας, για την επαλήθευση των αδειοδοτημένων στοιχείων των σχολείων, όπως για παράδειγμα, οικοδομική άδεια και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαίδευσης και πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Οι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν σε περισσότερες από 300 κτηριολογικές δομές πανελλαδικά και κατεβλήθη τιτάνιο έργο από πλευράς Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τους θερινούς μήνες σε αγαστή συνεργασία με τα Σχολεία, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί πριν την πρώτη μέρα λειτουργίας τους.Μαθητές, γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές και όλο το προσωπικό γνωρίζουν πλέον ότι τα Ιδιωτικά Σχολεία έχουν ελεγχθεί σε όλη τη χώρα ως προς τις κτηριολογικές προδιαγραφές που απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούν. Από αυτή τη σχολική χρονιά, η ασφάλεια στο σχολείο γίνεται μία εγγυημένη προτεραιότητα και η τήρηση του θεσμικού πλαισίου μια συνεπής υποχρέωση.