Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της ετήσιας συνάντησης του δικτύου EQAVET ήταν η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και αποτύπωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής προσέγγισης ως προς τα «Μικρο – Διαπιστευτήρια» (Micro Credentials), όπως έχει ήδη αναγγελθεί στο πλαίσιο του European Skills Agenda 2020 και του Digital Education Action Plan.

Την 1 και 2 Ιουνίου 2021 διεξήχθη διαδικτυακά η ετήσια συνάντηση του δικτύου EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), στην οποία ο . συμμετείχε, ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP-National Reference Point) του Δικτύου.

Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε και συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία του Δικτύου EQAVET, συμμετείχαν εκπρόσωποι εθνικών σημείων αναφοράς από 27 κράτη – μέλη, πλέον της Ισλανδίας, του Μαυροβουνίου, της Νορβηγίας και της Τουρκίας.

Αναλυτικά, δείτε την ανακοίνωση .