Για να δείτε πού ακριβώς δίνετε εξετάσεις Πιστοποίησης πατήστε τον σύνδεσμο ΕΟΠΠΕΠ

και συμπληρώστε τα στοιχεία σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενημέρωση θα αφορά αποκλειστικά τις ειδικότητες που εξετάζονται σε κάθε φάση.

Στην Α’ φάση αφορά τις ειδικότητες που εξετάζονται στις 13,14,15 και 16 Ιουλίου 2020.

(βλ. Ανακοίνωση: https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1482-anakoinosi_exetasis_iek_2020)