Σχετικά με τη διαδικασία, το επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του . (πατώντας εδώ), η οποία θα ενημερώνεται με όποιο σχετικό στοιχείο απαιτείται.

Για τη διευκόλυνση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που επιθυμούν να μετατρέψουν τις υφιστάμενες άδειές τους σε «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης», σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 169, παρ. 17 του ν. 4763/2020 έως τις 30.11.2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ η αίτηση για τον κτιριολογικό φάκελο που πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, ισόγειο), με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΔΒΜ».

Σχετικά με τη διαδικασία, το επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πατώντας εδώ), η οποία θα ενημερώνεται με όποιο σχετικό στοιχείο απαιτείται.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη