ΕΟΠΠΕΠ Επίπεδα Προσόντων Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Φορείς Χορήγησης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2015 - 16:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Τα επίπεδα προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, είναι 8 και καλύπτουν όλο το φάσμα από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έως την Τριτοβάθμια.Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Όλα τα παράνω αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://proson.eoppep.gr/el, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Επίπεδα Προσόντων στην διεύθυνση http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels.

Τύποι Προσόντων, http://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes

Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους. Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων σπουδών, οι οποίοι κατατάσσoνται στο ίδιο επίπεδο.

Φορείς χορήγησης, http://proson.eoppep.gr/el/AwardingBodies

Ο φορέας που εκδίδει τις πιστοποιήσεις (τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα ή τους τίτλους) που αναγνωρίζουν επίσημα τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) ενός ατόμου, έπειτα από μία διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso