Θέση και προτάσεις της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών για το νέο του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο.

H ανακοίνωση

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΠ για το μάθημα της στο Γυμνάσιο, έρχεται να αντικαταστήσει ένα πρωτοπόρο για την εποχή του πρόγραμμα σπουδών το οποίο εισήχθη στο Γυμνάσιο το 1993 και στην Α’ Λυκείου από το 1998 σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MarylandPlan, που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή και
Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης DonaldMaley του Πανεπιστημίου Maryland των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα αυτό εισήγαγε στο ελληνικό σχολείο τη διεπιστημονικότητα, τη διερευνητική και βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία, τη συνδυαστική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα ενίσχυσε την καλλιέργεια πολλών από τις καινοτόμες δεξιότητες τις οποίες σήμερα ονομάζουμε δεξιότητες του 21ου αιώνα και που είναι ικανότητες που οι σημερινοί μαθητές πρέπει να πετύχουν στην καριέρα τους στην εποχή της πληροφορίας. Επιπρόσθετα το μάθημα προσέφερε γνώσεις επιχειρηματικότητας, στοιχείων οικονομίας και παραγωγής και είχε στόχο την κατανόηση του παραγωγικού και ακαδημαϊκού μοντέλου μέσω της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων.

Η διδακτική αυτή προσέγγιση αποσκοπούσε στην καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων (δεξιότητες του 21ου αιώνα και SoftSkills) έτσι ώστε οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες ανεξαρτήτως επαγγελματικών επιλογών να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα της καθημερινής τους ζωής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον.

Θέσεις – προτάσεις της ΕΤΕ για την επιτυχή εφαρμογή του νέου ΠΣ

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών να ενσωματωθούν η υφιστάμενη μεθοδολογία του μαθήματος της Τεχνολογίας (Ατομική εργασία – Ομαδική εργασία – Έρευνα και Πειραματισμός) η οποία ανταποκρίνεται ούτως ή άλλως στην στοχοθεσία του νέου ΠΣ.

Άμεση θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, της θέσης Υπευθύνου σε αυτό και τον εξοπλισμό του με τον απαιτούμενο για το νέο πρόγραμμα σπουδών, εργαστηριακό εξοπλισμό. Η έλλειψη θεσμοθετημένου εργαστηρίου απο- τελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή του μαθήματος.

Πρέπει να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές ενός σύγχρονου πολυδύναμου εργαστηρίου, που θα στηρίζεται
στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει εργαλεία, μηχανήματα και όργανα με τα οποία οι μαθητές, με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, που πρέπει για το σκοπό αυτό να λάβουν ειδική επιμόρφωση, να μπορούν να κατασκευάσουν απλά έργα (με φύλλο εργασιών ή χωρίς), που προβλέπονται και για τις τρεις τάξεις αλλά και έργα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, Α.Π.Ε, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας κ.α. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία και μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας (ρομποτικοί βραχίονες, έργα ψηφιακών κατασκευών που αλλάζουν μορφή με τα οποία οι μαθητές/τριες θα μπορούν να δημιουργήσουν πολλές διαφορετικές κατασκευές, επίσης 3d pen, 3d printer)

Πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί και στα Εσπερινά Γυμνάσια όπου συνήθως οι απόφοιτοί τους στρέφονται σε πρακτικά επαγγέλματα και έχουν ανάγκη την απόκτηση βασικών τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το μάθημα της Τεχνολογίας πρέπει να συνεχίσει να διδάσκεται παράλληλα και σε ίσες ώρες με το μάθημα της Πληροφορικής και να επεκταθεί η διδασκαλία του στο Δημοτικό και στο ΓΕΛ

Η προβλεπόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να είναι δια ζώσης ώστε να αναδειχθεί ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος και να υποστηριχθεί επί της ουσίας ο εκπαιδευτικός. Η τεχνογνωσία της ΑΣΠΑΙΤΕ στο αντικείμενο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί στην επικείμενη επιμόρφωση.

Με δεδομένο ότι το μάθημα για να υλοποιηθεί θα πρέπει να είναι εργαστηριακό, το τμήμα είναι ανάγκη να χωρίζεται από τους 13 μαθητές (μέγιστος αριθμός 12), λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της ασφάλειας των μικρών σε ηλικία μαθητών, κατά τα πρότυπα των εργαστηριακών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ.

Είναι σημαντικό οι αναθέσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα να παραμείνουν οι ίδιες αφού οι Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί έχουν τα προσόντα (γνωστικά και παιδαγωγικά) να ανταποκριθούν στους στόχους του νέου ΠΣ.