Ένωση Διευθυντών: Παρέμβαση για το ρόλο του Διευθυντή και τα νέα Καθηκοντολόγια στην Εκπαίδευση

Ένωση Διευθυντών: Παρέμβαση για το ρόλο του Διευθυντή και τα νέα Καθηκοντολόγια στην Εκπαίδευση

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα υπό διαμόρφωση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. νέα των στελεχών , των εκπαιδευτικών, των συλλόγων διδασκόντων και των σχολικών συμβουλίων, σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4547/2018, έχει να επισημάνει τα εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε.

1. Όπως ρητά ορίζεται στο ισχύον Καθηκοντολόγιο, ο Διευθυντής είναι όχι μόνο διοικητικός προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, αλλά και επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Η ιδιότητα αυτή, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο νέο Καθηκοντολόγιο, διότι το σύγχρονο σχολείο δεν χρειάζεται Διευθυντή-γραφειοκράτη, που θα είναι απλός διεκπεραιωτής των καθημερινών διοικητικών και γραμματειακών καθηκόντων, αλλά Διευθυντή-ηγέτη-εμψυχωτή, που να μπορεί να διαμορφώσει όραμα για συνεχή ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, το οποίο να μεταδώσει σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που να εμπνέει και να δίνει ζωή σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας, και να είναι πρωτεργάτης των αλλαγών και των καινοτομιών.

2. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, λόγω της πολυνομίας, των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και των ασαφειών, οι οποίες αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία αρνητικού, συγκρουσιακού σχολικού κλίματος. Στα νέα Καθηκοντολόγια θα πρέπει να διατυπώνονται µε πλήρη σαφήνεια και ακρίβεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων (εκπαιδευτικών, στελεχών, φορέων), με στόχο την αποφυγή των συγκρούσεων και κατ΄ επέκταση την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε δημοκρατικό και δημιουργικό σχολικό κλίμα.

3. Η εκχώρηση ευθύνης χωρίς εξουσία στα διοικητικά όργανα του σχολείου είναι ένα από τα βασικά “νοσήματα” της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης. Για το λόγο αυτό, τα νέα Καθηκοντολόγια θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της ισότητας εξουσίας και ευθύνης, σύμφωνα με την οποία, η ευθύνη του κάθε διοικητικού οργάνου, μονομελούς ή συλλογικού, θα πρέπει να είναι απολύτως ανάλογη με την εξουσία που είναι εκχωρημένη σε αυτό.

4. Όλα τα νέα Καθηκοντολόγια θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων, ώστε αυτές να είναι σε θέση να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν το έργο τους, χωρίς κωλυσιεργίες και άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως αυτές του ΠΔ 79/2017.
5.Τέλος, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο, τα υπό διαμόρφωση νέα Καθηκοντολόγια να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς ο απαραίτητος χρόνος, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις δικές τους προτάσεις για ένα τόσο σημαντικό θέμα της εκπαίδευσης.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !