Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΣΠΑ 2013 – Διευκρινίσεις