Στις 30-5-2019, ημέρα Πέμπτη, συμμετείχαμε σε συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ. Συμμετείχαν οι Π. Ματζιαρης (Δ/ντης Εκπ/σης), Φ. Παπαδοπούλου, Μ. Μπέλλας, ο Γ. Τσοκανάρας (αναπληρωτής του Χ. Βαϊτσίδη), και από τις Παρεμβάσεις ο Χ. Ζαγανίδης. Το ΠΥΣΔΕ απασχόλησαν δέκα θέματα.

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι

Θέματα ημερήσιας διάταξης και αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Θέμα : Τοποθέτηση υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα : Εγκρίθηκε η τοποθέτηση υποδιευθυντή στο 3ο ΓΕΛ Ευόσμου μετά από παραίτηση συναδέλφου λόγω συνταξιοδότησής του. Η ψήφος μας ήταν θετική γιατί ήταν απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που αποτελεί και θέση των ΕΛΜΕ. (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή : Εγκρίθηκε  για δώδεκα συναδέλφους η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. (ομόφωνα η απόφαση).

 

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων σπουδών: Εγκρίθηκε  για δεκαεννέα συναδέλφους (επτά αναπληρωτές), με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν, η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων (ομόφωνα η απόφαση).

 

Θέμα 3ο: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατόπιν επιστροφής από άδεια: Εγκρίθηκαν οι τοποθετήσεις συναδέλφων ειδικοτήτων ΠΕ02 στο ΓΕΛ Αξιού και  ΠΕ86 στο 1ο Γυμνάσιου Κορδελιού. (απόφαση ομόφωνη)

 

Θέμα 4ο: Συμπληρωματική διάθεση εκπαιδευτικού σε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) : Εγκρίθηκε μερική διάθεση συναδέλφου στο αντίστοιχο Ε.Κ. σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου του ΕΠΑΛ Λαγκαδά. (ομόφωνα η απόφαση).

 

Θέμα 5ο:  Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών :   Εγκρίθηκε η προϋπηρεσία τριών συναδέλφων αναπληρωτών. (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 6ο:  Τροποποίηση των ωρών τοποθέτησης συναδέλφων : Εγκρίθηκε η αύξηση κατά δύο ώρες διδασκαλίας σε δύο συναδέλφους ειδικοτήτων ΠΕ06 και ΠΕ02 λόγω συμπλήρωσης 2 ετών των παιδιών τους. (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 7ο:  Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών : Εγκρίθηκε η προϋπηρεσία πέντε συναδέλφων. (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 8ο:  Σύνταξη πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών: Εγκρίθηκε η προαγωγή 41 εκπαιδευτικών από το Β΄ στον Α΄ βαθμό λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή. (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 9ο:  Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Εγκρίθηκε η προσωρινή τοποθέτηση δύο νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους(30-6-2019). (ομόφωνα η απόφαση)

 

Θέμα 10ο:  Εξέταση αιτήσεων – ενστάσεων εκπαιδευτικών:

Ÿ Αίτηση συναδέλφου ΠΕ01 να μην διατίθεται σε τρία σχολεία το επόμενο διάστημα  για συμπλήρωση ωραρίου. Έγινε αποδεκτή. (ομόφωνα η απόφαση)   

Ÿ Ένσταση συναδέλφισσας ΠΕ81.02 για επανεξέταση απόφασης του ΠΥΣΔΕ (22-3-2019) απόρριψης της συνάφειας του μεταπτυχιακού της. Έγινε αποδεκτή. (ομόφωνα η απόφαση)   

Επισημαίνουμε ότι για τη συνάδελφο η πρότασή μας στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 22/3/2019 ήταν να αναγνωριστεί η συνάφεια του μεταπτυχιακού της, αλλά με 4-1 δεν έγινε τότε αποδεκτή.