Ενημερωτικό για την σίτιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/06/2015 - 22:40 | Author: Newsroom Ipaidia

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θ Ε Μ Α : «Ενημέρωση δικαιούχων για τους παραληφθέντες Φακέλους Δαπανών

από 01/01/2015 μέχρι 26/06/2015 »

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας εξυπηρέτησης των δικαιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, παρατίθεται στο παρόν έγγραφο ο κατάλογος αριθμών πρωτοκόλλου έντυπης αλληλογραφίας που παραδόθηκε από τα ΕΛΤΑ, ιδιωτικό ταχυδρομείο, ή από φυσικά πρόσωπα (δια χειρός) στην Κεντρική Γραμματεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

με αποστολείς του δικαιούχους του Προγράμματος.

Ο δημοσιοποιούμενος κατάλογος ενημερώθηκε με σωρευτικό (από 01/01/2015) περιεχόμενο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ανά μήνα. Η ανάρτηση νέου ενημερωμένου καταλόγου θα επαναληφθεί περί τα μέσα Ιουλίου, με την καταγραφή του συνόλου των Φακέλων Δαπανών που παρελήφθησαν εντός του 2015 για το σχολικό έτος 2014-2015.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο του δημοσιοποιούμενου καταλόγου βασίζεται στις ενδείξεις που οι αποστολείς αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου αλληλογραφίας και δεν επιβεβαιώνει τη φύση και την αρτιότητα του περιεχομένου σε σχέση με τις απαιτήσεις.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται στους δικαιούχους:

  • να αναγράφουν στην εξωτερική πλευρά των Φακέλων Δαπανών τους, ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους και τις λοιπές ενδείξεις, όπως ορίζεται στoν Οδηγό Εφαρμογής,
  • να μη χρησιμοποιούν, για λόγους οικονομίας, ακατάλληλους μη-τυποποιημένους φακέλους αλληλογραφίας (μικρότερους των 23,0 εκ Χ 11,5 εκ) που δυσχεραίνουν την αναγραφή των ενδείξεων από τον αποστολέα καθώς και την παράθεση πρόσθετων ενδείξεων και αρχειοθέτηση από την Ομάδα Έργου,

Για τη μελέτη του καταλόγου, υποδεικνύεται στους δικαιούχους:

  • να αγνοήσουν μικροδιαφοροποιήσεις στην ορθογραφία του ονοματεπωνύμου τους, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η ακρίβεια των στοιχείων τους όπως αυτά τηρούνται από την Ομάδα Έργου,
  • να αποφεύγουν να υποβάλουν, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, αιτήματα επιβεβαίωσης της παραλαβής του Φακέλου Δαπανών τους από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος,
  • να ενημερώνουν την Ομάδα Έργου με e-mail στο [email protected], αν δεν εντοπίζουν την αλληλογραφία τους στον ενημερωμένο κατάλογο πρωτοκόλλου.

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος

Loading...


  • europalso   ideascentral