ΠΑΣΑΔ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μετά από επικοινωνία με υπεύθυνους μισθοδοσίας, Ενιαία Αρχή Πληρωμών και Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και η μισθοδοσία Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τελευταίες ειδήσεις για