Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2018 δεν έχει αποσταλεί από το ΥΠΠΕΘ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ η εγκύκλιος που αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας)  για το Σχολικό έτος 2018-19 η οποία εκδίδεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
για την
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δεδομένου του ενδιαφέροντος πολλών εκπαιδευτικών, μελών της Ένωσής μας, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούμε για την αποστολή της σχετικής εγκυκλίου προκειμένου να υλοποιηθούν τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απρόσκοπτα, να εξασφαλιστεί η εξάμηνη διάρκειά τους και να μη διαταραχθεί το ομαλό κλίμα του σχολείου αναφορικά με τον έγκαιρο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.