ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/10/2013 - 14:37 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΡΟΣ: κ.κ. Β. Χατζηγιαννάκη, Α. Μπακογιάννη, Χ. Ρόκου

ΥΠΟΨΗ:

ΚΟΙΝΟΠ.: Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα (πρώτη ομάδα αιτούντων)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αγαπητές κυρίες.

Με την από 30.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται εκ νέου η θέση σε διαθεσιμότητα συνολικά 1.992 εκπαιδευτικών, ενώ συγχρόνως προβλέπεται η κατάργηση της -αντίστοιχης ως προς το περιεχόμενο- προγενέστερης υπ’ αριθμ. πρωτ. 106520/Δ2/31.07.2013 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως γνωρίζετε, την τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση έχουμε προσβάλλει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αιτήσεις ακυρώσεως εκ μέρους τόσο των συναδέλφων σας της ομάδας που συντονίζετε, όσο και εκ μέρους δεκάδων άλλων συναδέλφων σας. Ειδικώς δε για τους συναδέλφους της ομάδας που συντονίζετε έχουμε ήδη επιτύχει την έκδοση διαταγής προσωρινούς αναστολής εκτέλεσης της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης, με αποτέλεσμα οι εν λόγω αιτούντες να έχουν επιστρέψει προ πολλού στις υπηρεσίες τους. Πέραν τούτου, σας υπενθυμίζω ότι με την ίδια ομάδα αιτούντων έχουμε υποβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση προκειμένου να εκδικασθεί η υπόθεση με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης απευθείας από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε, όπως γνωρίζετε, το υπόψη αίτημά μας δεκτό, ήδη δε καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον προσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσης κατά τη συντομότερη δυνατή δικάσιμο.

Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή του Υπουργείου για την κατάργηση της προγενέστερης (ήδη προσβληθείσας απόφασης) αποβλέπει κατά την άποψή μας, καταφανώς, σε παρεμπόδιση της αποτελεσματικής άσκησης εκ μέρους των συναδέλφων σας σε διαθεσιμότητα του δικαιώματός τους αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα που προκλήθηκε μπορεί, κατά την άποψή μας, να ξεπεραστεί με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 3 του π.δ/τος 18/1989 που αφορά την ακυρωτική δίκη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και, συνακόλουθα, η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων σας. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 3772/2009, προβλέπεται ότι η δίκη δεν καταργείται στις περιπτώσεις εκείνες που η προσβαλλόμενη πράξη αντικαθίσταται από νεότερη πράξη, η οποία εξακολουθεί να είναι δυσμενής για τον διοικούμενο. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υποβληθεί ιδιαίτερο δικόγραφο από τον αιτούντα, με το οποίο να προβάλλεται ο σχετικός ισχυρισμός και να ζητείται η συνέχιση της δίκης. Με αντίστοιχο τρόπο θα επιχειρηθεί εξάλλου η αντιμετώπιση του ζητήματος που προκύπτει για τις αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως που έχουμε ασκήσει.

Με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως και αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως εκ μέρους συναδέλφων σας. Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, ενόψει ιδίως του προσδιορισμού δικασίμου για τη συζήτηση της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της υποθέσεως.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη της ομάδας που συντονίζετε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso