ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠ.Ε.Π.Θ.(ΣΥΠΥΥΠ)
ΕΔΡΑ: Λ. Κηφισίας 16,Αμπελόκηποι-Αθήνα 115-26
Τηλ. 2131316384 φαξ.: 210-3442203
Αθήνα30-09-2016
Aρ. Πρωτ.139
Προς
-Μέλη μας
-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Θέμα:«Ενέργειες για τη στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης »
Συναδέλφισσες-οι
Σε συνέχεια του εγγράφου μας της 8-8-2016 «Ενέργειες για τη στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης» και κατόπιν μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από τους υπό μετάταξη εκπαιδευτικούς, αποστέλλουμε ξανά το εν λόγο ενημερωτικό από το δικηγορικό γραφείο του κου Τζαμτζή Παναγιώτη με τον οποίο συνεργαζόμαστε.
Όπως θα ενημερωθήκατε διά του Δελτίου τύπου της ΠΟΣΥΠ, μετά την επιτυχή κινητοποίησή μας στο Υπουργείο Παιδείας την 12-9-2016, είχαμε συνάντηση με τον υπουργό κο Φίλη ο οποίος δεσμεύτηκε για την άμεση εκκίνηση των μετατάξεων με πρώτο κριτήριο τις υποστελεχωμένες Περιφερειακές Υπηρεσίες. Προσδιόρισε μάλιστα ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης την 30η Νοεμβρίου και έναν ικανοποιητικό αριθμό για αρχή, περίπου 150 ατόμων, δίνοντας τις ανάλογες εντολές στην Αν. Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Χρήστου, που ήταν παρούσα στη συνάντηση.
Ωστόσο ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις 1.000 περίπου ώριμες μετατάξεις, οπότε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών μας Υπηρεσιών θα παραμένει άλυτο και συνεχώς θα διογκώνεται.
Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς παρακαλούμε όπως ενημερώσετε διά του εγγράφου αυτού, όσους εκπαιδευτικούς γνωρίζετε οι οποίοι έχουν αιτηθεί μετάταξη στη Διοίκηση, έχουν αποδεσμευτεί από το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εισαχθεί ο φάκελός τους για την ολοκλήρωση της μετάταξης στο ΚΥΣΔΙΠ. Παράλληλα δεν είμαστε βέβαιοι ότι μετά την 30η Νοέμβρη θα συνεχιστούν οι ενέργειες για τη στελέχωση των υπηρεσιών μας διά των μετατάξεων εφόσον βεβαίως αυτές θα έχουν αρχίσει.
Συνεπώς όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο για το θέμα αυτό, μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον επιθυμούν στις νομικές κινήσεις που θα γίνουν από ομάδα εκπαιδευτικών διά του δικηγορικού γραφείου του κου Τζαμζή προκειμένου να επιτύχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών, αφού αυτή εξαρτάται από τη μαζικότητα.
Σας καλούμε λοιπόνσυνάδελφοι να γνωστοποιήσετε τα παραπάνωστους υπό μετάταξη εκπαιδευτικούς διαβιβάζοντας το email αυτό ή να τους υποδείξετε το siteμας sypyp.gr ώστε να λάβουν γνώση.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΩΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΕΓΚΑΣ
69804666086972783161
Ακολουθούν τα έγγραφα από το δικηγορικό γραφείο
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΤΖΑΜΤΖΗ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 146Β, ΤΚ 11471, Αθήνα

τηλ/fax: 2103829463, κιν: 6945901805, E-mail: [email protected]

Ενημερωτικό διεκδίκησης μετάταξης
1.- Για το ζήτημα της μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοίκησης κρίνεται απαραίτητη η όσο το δυνατόν μαζικότερη υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων, προς διεκδίκηση και ολοκλήρωση μιας ήδη εκκρεμούσης διαδικασίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί μια τέτοια προσπάθεια, σε εξωδικαστικό ή/και δικαστικό επίπεδο, προτείνεται η από κοινού δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων.
2. Τα έξοδα συμμετοχής σε μια κατά αρχάς εξώδικη κοινοποίηση του αιτήματος και κλήσης της Διοίκησης προς υλοποίηση των μετατάξεων, θα Σας γνωστοποιηθούν, αναλυτικά, αμέσως μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σας επισυνάπτω με την παρούσα έντυπα των οποίων παρακαλώ για την ορθή συμπλήρωσή τους και την αποστολή τους σε αρχικό στάδιο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή FAX και στη συνέχεια και στη φυσική τους μορφή στην διεύθυνση του γραφείου μου.
3.- Δικαιολογητικά:
α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία κλπ».
β.Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Αθήνα, 29/07/2016
Με τιμή
Τζαμτζής Ν. Παναγιώτης

Δικηγόρος