Ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας (Σ.Δ.Ε. Αθήνας)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας είναι ένα νέο δημόσιο σχολείο και λειτουργεί για πρώτη φορά από το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019. Είναι το πρώτο και μοναδικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Αθηναίων.  Βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος στην οδό Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου και συστεγάζεται με το 27ο Γενικό Λύκειο Αθήνας. Είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο Δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, διαθέτει ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία βασιζόμενη στις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος του Σ.Δ.Ε. Αθήνας είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, (δύο εκπαιδευτικά έτη). Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας λειτουργεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (γραμματισμοί)  για 20 ώρες εβδομαδιαίως:

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Πληροφορική

Αγγλική Γλώσσα

Κοινωνική Εκπαίδευση

Φυσικές Επιστήμες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή

και για 5 ώρες εβδομαδιαίως

Σχέδια Δράσης (Projects).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον παρέχονται προς τους εκπαιδευόμενους ενισχυτικές διδασκαλίες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας καθώς και  από Σύμβουλο Ψυχολόγο.

Εγγραφές- Πληροφορίες: Δευτέρα-Παρασκευή (5:00 μ.μ.-8:40 μ.μ.)

Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου, 10441, Αθήνα.

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ