Ξεκίνησαν σήμερα οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-14 στο 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι τομείς Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Υγείας – Πρόνοιας και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, και οι ειδικότητες α) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, β) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, γ) Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, δ) Βοηθών Νοσηλευτικής, ε) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και στ) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές αποκτούν απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο ειδικότητας και δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών ΔΙΑΠΟΛΙΣ () μέσω της λειτουργίας προγράμματος ενίσχυσης της ελληνομάθειας και ταυτόχρονης καλλιέργειας κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους το 1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία με την Δράση 6 έχει τη δυνατότητα να παρέχει ψυχολογική στήριξη από ψυχολόγο.

Επίσης, το σχολείο μας έκτος από τις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει, λαμβάνει μέρος και σε Ευρωπαίκα προγράμματα όπως το LeonardoDavinci:

α.) Εταιρικές σχέσεις

β.) Πρόγραμμα Κινητικότητας μαθητών στην Ιταλία και Σουηδία για 2 εβδομάδες που θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Στα πλαίσια των μαθημάτων πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας (νοσοκομεία, Εργαστηριακά Κέντρα, Βιομηχανίες και εργοστάσια, ξενοδοχεία, και ότι άλλο χρειάζεται για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις ειδικότητες τους και την αγορά εργασίας).

Οι εγγραφές για όλες τις τάξεις γίνονται στο κτίριο «Δημόκριτος», Ολυμπίου Διαμαντή 1, στον 3ο όροφο, αίθουσα 306, τηλ. 2310546231, κάθε μέρα από τις 8.30πμ έως 2μμ.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28/6/2013 και θα συνεχισθούν από τη Δευτέρα 2/9/2013.

Η Διευθύντρια

Αγαπιάδου Πασχαλίνα

1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής*

2. Απολυτήριο Γυμνασίου

3. Ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης

4. Δήλωση κηδεμονίας και επιλογή κύκλου – τομέα – μαθημάτων*

5. Ατομικό δελτίο υγείας και Βεβαίωση Γιατρού *

6. Δήλωση του Ν.1599/86 (έντυπο σχολείου στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο σχολείο)

7. 4 φωτογραφίες

* τα αντίστοιχα έντυπα παραλαμβάνονται από το σχολείο.