βίντεο του Σχεδίου Β σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας