Οι αλλαγές στην Παιδεία: , κατάργηση των και αναμόρφωση του πρώτου πανεπιστημιακού έτους Οι κινήσεις των επόμενων μηνών
Ο νέος υπουργός Παιδείας εξήγγειλε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
• επέκταση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και στα μονοθεσία, διθέσια, τριθέσια σχολεία (συνολικά 769 σχολεία),
• προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική ,
• ενίσχυση του απογευματινού προγράμματος του ολοήμερου.
Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε επιτροπή του ΙΕΠ θα μελετήσει τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία, τις απόψεις που έχουν γενικά διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο για τα θέματα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια αλλά και τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών φορέων. Σχετικά μίλησε για:
• σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο λύκειο,
• μεταρρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου και
• αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
«Προχωράμε στη θέσπιση διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση των σχολικών μονάδων» είπε ο κ. Γαβρόγλου. «Επιδιώκουμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και συνεπώς η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου (αυτοαξιολόγηση) που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις. Τέτοιου τύπου αυτοαξιολογήσεις θα αναδείξουν τις πρωτοποριακές δράσεις που γίνονται με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών σε πολλά από τα σχολεία μας. Στις αυτοαξιολογήσεις, όμως, των σχολικών μονάδων θα καταγραφούν και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας που σε πολλούς τομείς υπολείπονται».
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας, απεμπλοκή των ειδικών λογαριασμών έρευνας (ΕΛΚΕ) από το δημόσιο λογιστικό, επαναφορά του νομοσχεδίου για τα μεταπτυχιακά, αφού ληφθούν υπόψη πολλές από τις ρυθμίσεις που έχουν προταθεί από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.