ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις και προτάσεις για την ρύθμιση θεμάτων ΕΑΕ που κατατέθηκε στο ν/σ «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας επί του άρθρου:
Για τα προσόντα ΕΑΕ:
Hγενική παρατήρηση είναι ότι εντελώς αναίτια και αδικαιολόγητα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση υποχωρεί πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κάτι που είναι αξιοπερίεργο. Οι υπηρετούντες αναπληρωτές της ΕΑΕ κυριολεκτικά πετιούνται από την επόμενη χρονιά 2017-18 – έτος εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών – ενώ συνθλίβονται στην κυριολεξία οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφού τίθεται, τόσο εξόφθαλμα, εν αμφιβόλω το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Ε.Α.Ε. είναι η πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου μόνον στη ρητορική της επικοινωνίας.
Η φιλοσοφία του άρθρου είναι διασπαστική, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του «διαίρει και βασίλευε» αφού βάζει σε διαδικασία σύγκρουσης διάφορες υποομάδες της εκπαίδευσης: ΠΕ71 με ΠΕ70, ΠΕ 71 με ΠΕ70.50, ΠΕ70 με ΠΕ70.50, αντίστοιχα τους ΠΕ61, μόνιμους με αναπληρωτές, τεχνολόγους με γενικής παιδείας κλπ.
Αλήθεια εξέτασε το υπουργείο πώς φτάσαμε ως εδώ, γιατί δηλαδή η ΕΑΕ στηρίζεται κατά 80% ή και περισσότερο σε αναπληρωτές και μάλιστα μέσω ΕΣΠΑ; Γιατί ουδέποτε συμμετείχαν οι ΠΕ71/61 σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και τι έγινε ο διαγωνισμός που θα γινόταν για την ΕΑΕ;
Τι συνέβη στα χρόνια των “παχέων αγελάδων” 2000-2009, δηλαδή προ- κρίσης, αλλά και το 2010-2012 και φτάσαμε στο σημείο αυτό; Δεν αφήνουμε απέξω τα χρόνια 2012, 2013, 2014, 2015, αλλά τότε ήταν ήδη διαμορφωμένη η κατάσταση!
Αναγνωρίζουμε ότι η σημερινή αλλά και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου (κ.κ.Κουράκης-Φίλης) βρήκαν μία τραγική κατάσταση αλλά αφενός ο τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης δεν είναι αυτό το άρθρο του ν/σ, αφετέρου πρέπει να διερευνηθεί τι συνέβη και φτάσαμε εδώ ώστε να μην γίνουν πάλι τα ίδια και να αποφευχθούν κακοτοπιές…..
Προχωράμε στην πλήρη ανάλυση του άρθρου:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.3699/08 που αντικαθίσταται, η νέα ρύθμιση είναι περιττή διότι στις ΣΜΕΑΕ ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα συμμετοχής των μελών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. Συμμετείχαν (ΕΕΠ & ΕΒΠ) κανονικά στο «Σύλλογο Προσωπικού» όπως ονομάζεται στο ΦΕΚ 449 του 2007 και είναι θεσμός από τότε. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα Σχολεία Τυπικής Εκπαίδευσης όπου πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης στήριξης (Π.Σ.) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) δεν συμμετέχουν στους Συλλόγους Διδασκόντων κάτι που θα έπρεπε να προβλέπεται αλλά δεν λύνεται ούτε αγγίζεται με την παράγραφο αυτή. Έτσι εδώ προτείνουμε πως θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για συμμετοχή στους συλλόγους διδασκόντων στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των διδασκόντων εκπαιδευτικών των Π.Σ. και των Τ.Ε.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.3699/08 που αντικαθίσταται στο αα) και ββ) δεν αναφέρεται ως προσόν για την στελέχωση των δομών της ΕΑΕ, διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Σχολική Ψυχολογία κάτι που ως τώρα ίσχυε και σαφώς πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Εδώ έχουμε επαναφορά στον ν.3194/03 που δεν περιελάμβανε το διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία ως προσόν.
Επίσης, στο αα) και στο ββ) βλέπουμε με έκπληξη πάλι τη διατύπωση «πτυχίο πανεπιστημίου». Αυτό στο παρελθόν είχε επισημανθεί ότι έπρεπε να αντικατασταθεί με τη διατύπωση «πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ» ή έστω μόνον «πτυχίο ΑΕΙ»ώστε να καλύψει και τους αποφοίτους ΑΤΕΙ αλλά και τους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και ενδεχόμενα άλλα ΑΕΙ τα οποία δεν χαρακτηρίζονταν ως Πανεπιστήμια. Σημειώνουμε εδώ ότι έχουν αγνοηθεί παντελώς οι ΤΕ1 που ήδη υπηρετούν στις ΣΜΕΑΕ και μάλιστα κάποιοι οργανικά (αλήθεια πώς θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεων ή αν χρειαστεί να καλυφθούν λειτουργικά τυχόν κενά τους;) όπως και οι ΔΕ1 εργαστηριακοί βοηθοί οι οποίοι ήδη υπηρετούν κάποιοι οργανικά και άλλοι με αποσπάσεις!
Στο δδ) ως προσόν για την στελέχωση των δομών της ΕΑΕ είναι πλέον η πενταετία (ήτοι 60 μήνες) αντικαθιστώντας την τριετή διδακτική υπηρεσία (ήτοι 30 μήνες),κάτι που κρίνουμε άκρως υπερβολικό τη στιγμή μάλιστα που παρακάτω δίνει το δικαίωμα ακόμα και χωρίς κανένα προσόν να στελεχώνουν τις δομές της ΕΑΕ μόνιμοι εκπαιδευτικοί με μετάθεση ή απόσπαση. Πάλι εδώ έχουμε επαναφορά στον ν.3194/2003 που επίσης προέβλεπε πενταετία. Επιπλέον αποκλείονται, κακώς, οι έχοντες σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών μέχρι το 2010 αν και αυτό αποτελούσε μέχρι τώρα προσόν ένταξης και στελέχωσης των δομών της ΕΑΕ και μεγάλο μέρος της προϋπηρεσίας έχει κτηθεί με αυτό το ακαδημαικό προσόν.
Δηλαδή γίνεται ακύρωση εκ των υστέρων ενός προσόντος που ήδη έχουν οι εκπαιδευτικοί. Πάλι δηλαδή η φιλοσοφία της αναδρομικότητας η οποία (ορθά) απορρίφθηκε στα μεταπτυχιακά!
Εντυπωσιακή είναι η καρατόμηση του κλάδου ΠΕ11 αφού πλέον μόνον οι έχοντες ειδικότητα θα μπορούν να μπαίνουν στην ΕΑΕ αν φυσικά δεν έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Γίνεται εδώ απόρριψη μέρους πτυχίων μίας σχολής! Η ΕΑΕ είναι ένα υποσύστημα στην εκπαίδευση στο οποίο χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση – επιμόρφωση πέραν της ειδικότητας που αποκτάται με το βασικό τίτλο σπουδών και η οποία πιστοποιείται κυρίως με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή με τον ανώτερο τίτλο αυτόν του διδακτορικού. Η εκπαίδευση των μαθητών από μη εξειδικευμένο προσωπικό τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κάθε άλλο παρά αναβάθμιση υποδηλώνει. Το παρόν ν/σ με την κατάργηση της εξειδίκευσης καταργεί την προέκταση .01 για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και το .50 για τις λοιπές ειδικότητες με σκοπό την κάλυψη θέσεων στην ΕΑΕ από μόνιμους εκπαιδευτικούς χωρίς τα αναγκαία αυξημένα προσόντα!
Το εε) δεν αναφέρει ότι προτάσονται οι ΠΕ61/71 όπως είναι φυσικό αφού είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου στην ΕΑΕ. Άραγε για το υπουργείο είναι το ίδιο ένας ΠΕ71 με μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ με έναν ΠΕ70 που επίσης έχει μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ; Επιπλέον στο εξής για το υπουργείο ο μαθηματικός με μεταπτυχιακό στη φυσική θα εντάσσεται ισότιμα (και) στον κλάδο των φυσικών δηλαδή ισότιμα με τους έχοντες βασικό πτυχίο φυσικού; Ποιο το νόημα τότε του διαφορετικού κωδικού των ΠΕ70 και ΠΕ71; Μήπως επειδή πρέπει οι ΠΕ71 να αποκλειστούν από τη γενική εκπαίδευση; εκεί δηλαδή που κρίνονται ικανοί να διδάσκουν σε παράλληλη στήριξη ή σε Τ.Ε. διδάσκοντας την ίδια ακριβώς ύλη αλλά μη ικανοί για να διδάξουν σε όλη την τάξη; Αλήθεια θεωρεί το υπουργείο ότι ένα μεταπτυχιακό (συνήθως μονοετές) είναι το ίδιο με 4 χρόνια σπουδών στην ΕΑΕ και με αρκετά εξάμηνα πρακτικής; Τελικά είναι υπεύθυνη άραγε στάση να μπαίνουν με ευθύνη των υπευθύνων, σε διαδικασία διαμάχης δύο αξιόλογοι κλάδοι αποτέλεσμα διαχρονικών παλινδρομήσεων;
Και αυτό όταν έχει ήδη ληφθεί, όπως φαίνεται, η απόφαση να «τελειώσουν» και οι δύο κλάδοι αφού πλέον δεν θα υπάρχουν από το 2017-18 παρά ελάχιστες θέσεις γι αυτούς αφού λόγω των προηγούμενων ρυθμίσεων (ολοήμερα κλπ) πλεονάζουν τεράστιοι αριθμοί μόνιμων δασκάλων στα γενικά δημοτικά που θα οδηγηθούν ακόμα και χωρίς τα προσόντα ΕΑΕ στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης!!!!!
Πρόταση: Αν το υπουργείο δεν έχει τι να κάνει με τους πλεονάζοντες δασκάλους (ή και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων αλλά και πληροφορικών και γυμναστών), μπορεί είτε να μειώσει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα προς όφελος των μαθητών, είτε να εφαρμόσει προγράμματα συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς σε ειδικές περιπτώσεις, είτε ακόμα και να μειώσει το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας κάτι που άλλωστε αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση (τουλάχιστον για την Δ.Ε.).
Τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα ήταν επωφελείς για τους μαθητές και έχουν προφανή και αυτονόητη επιστημονική τεκμηρίωση.
Επίσης στο εε) αναφέρεται πως τα προσόντα που αναφέρονται ισχύουν και για μετάθεση, διορισμό, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ή αναπλήρωση ενώ παρακάτω αναφέρει έως και κανένα προαπαιτούμενο για τις αποσπάσεις.
Καταργούνται οι περιπτ. γ’ και δ’ της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.3699/08 καθώς και οι υποπαράγραφοι 1.3, 1.4 της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3699/08 και η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν.3966/11. Το .50 δεν μεταβάλλει τον κλάδο κι εδώ απλά θα έπρεπε να καταργηθεί η λέξη «ΚΛΑΔΟΣ» από τη διατύπωση του 3699/08 διότι το .50 απλά δηλώνει προσόντα ΕΑΕ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο μέσω του ΟΠΣΥΔ για να έχει μια εικόνα του δυναμικού του. Το .50 δεν εμπόδισε καμία μετάθεση ή απόσπαση από και προς την ΕΑΕ και το υπουργείο το γνωρίζει αυτό. Το .50 εισήχθη όχι για να μεταβάλλει τον κλάδο, αφού αν είχε γίνει κάτι τέτοιο τότε θα έπρεπε να χρειάζεται μετάταξη και όχι μετάθεση από και προς στην ΕΑΕ αλλά για καθαρά λόγους τεχνικής φύσεως.
Αναφορικά με το θέμα των ΠΕ71/61 και ΠΕ70.50/60.50 είναι αξιοσημείωτο ότι στον ν.3966/11 στο άρθρο 56 αναφέρεται: ‘Από την 1.9.2010, η παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04…’. Επομένως, δεν υπήρχε αποκλεισμός των ΠΕ70.50/60.50 και των ΠΕ70/60!!! Επίσης στο ίδιο άρθρο του 3966/11 έγραφε:Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ύστερα από τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας δύο ετών στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται σε σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Άρα εδώ συνάγετο πως επειδή οι ΠΕ61/71 δεν μπορούν να πάνε στην Γενική Εκπαίδευση, την ΕΑΕ θα στελεχώνουν οι ΠΕ70/60 κι ας εχει γίνει μετατροπή των οργανικών θέσεων σε ΠΕ61/71!!! Εξάλλου μετά το 2011 γίνονται κανονικά μεταθέσεις και αποσπάσεις ΠΕ60/70 σε δομές της ΕΑΕ πρωτοβάθμιας αλλά και σε ΕΕΕΕΚ (ΠΕ70)!!!
Επίσης η μετατροπή των οργανικών σε ΠΕ61/71 που έγινε με τον ν.3966/11 δεν είχε καμία εφαρμοστικότητα διότι δεν είχαμε ποτέ ως τώρα μόνιμους διορισμούς αυτών των κλάδων και πάντοτε γινόταν μεταθέσεις και πλήρωση αυτών των οργανικών θέσεων από ΠΕ60 και ΠΕ70 αλλά της ειδικής αγωγής κάτι που δεν θα γίνεται κατ αποκλειστικότητα τώρα διότι καταργείται το διακριτικό προσόντων ΕΑΕ .50 και μπορούν να έρχονται με απόσπαση, όλοι στην ΕΑΕ.
Θεωρούμε πως η σήμανση των εκπαιδευτικών με προσόντα ειδικής αγωγής είναι απαραίτητος και δεν αποτελεί διαφορετικό κλάδο το πρόθεμα .50 αλλά διάκριση τεχνικής φύσεως για το ΟΠΣΥΔ που πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για τη στελέχωση των δομών της ΕΑΕ. Είναι γνωστό δε σε όλους ότι όταν λέμε π.χ. ΠΕ18.27.50 οι 2 πρώτοι αριθμοί είναι ο κλάδος, οι 2 επόμενοι η ειδικότητα και οι 2 τελευταίοι είναι ενδεικτικοί για την ΕΑΕ.
Στην αντικατάσταση του άρθρου 21 του 3699/08 έχουμε αρχικά επαναφορά της διετίας σε δομές ΕΑΕ ως απαραίτητη προυπόθεση για μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως όριζε ο ν.3966/11 στο άρθρο 56 περιπτ. δ’ κάτι που είχε καταργηθεί μετά από απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν προβλέπει μάλιστα μεταβατική διάταξη δηλαδή να ισχύσει για όσους από δω και πέρα πάρουν μετάθεση προς την ΕΑΕ. Λίγο παρακάτω μάλιστα ο νομοθέτης μιλά για τριετία!
Κατόπιν, στο προταθέν άρθρο αναφέρεται: “Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών.” Εδώ δίνεται η δυνατότητα στους μη έχοντες ως προσόν τη γνώση της γραφής braille ή ΕΝΓ να μετατίθενται σε σχολικές μονάδες τυφλών ή κωφών αν δεν υπάρχει άλλος με αυτά τα προσόντα!!! Η πρότασή μας είναι απλή και προφανής: Η γνώση της γραφής Braille και η επάρκεια της ΕΝΓ θα πρέπει να είναι απαραίτητη προυπόθεση αντίστοιχα για την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες τυφλών ή κωφών. Τι θα κάνει άλλωστε ένας εκπαιδευτικός (π.χ. ένας φιλόλογος) που δεν γνωρίζει ΕΝΓ με μαθητές κωφούς; Δημιουργική απασχόληση, ή μήπως παντομίμα;
Παρακάτω αναφέρεται: «Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρ.1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Εδώ έχουμε και σύγκρουση με το νόμο 1566/85 όπου στο άρθρο 15 παρ. δ’ αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό τους σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κατά το διορισμό σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον οι κενές θέσεις των σχολείων αυτών δεν μπορούν να καλυφθούν με μεταθέσεις εκπαιδευτικών αξαιτίας της έλλειψης αιτήσεων ενδιαφερομένων για μετάθεση». Επομένως θα πρέπει να προστεθεί ο περιορισμός αυτός.
Κατόπιν αναφέρεται: «Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:
α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρ.1 του άρθρου 16».
Εδώ αναφέρεται πιθανώς στους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ όπως τους έχει ιεραρχήσει παραπάνω με τα νέα προσόντα.
Στις αποσπάσεις, επίσης, ιεραρχούνται κατόπιν και εφόσον δεν καλυφθούν τα κενά με μετάθεση και διορισμό και με την περίπτωση α) ως εξής: «β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
εε) Έχουν προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».
Καταρχάς εδώ βλέπουμε επαναφορά του καθεστώτος του 3699/08 αν η λέξη «ιεραρχήσει» ερμηνεύεται έτσι. Δηλ. ο έχων μεταπτυχιακό θα προηγείται πάντοτε του έχοντος προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
Σύμφωνα δε με την περίπτωση β) έχουμε τους κατόχους πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων αλλά χωρίς τον περιορισμό του 2010. Μήπως εδώ θα έχουμε μία άλλη «βιομηχανία» σεμιναρίων αυτή τη φορά για τους μόνιμους; Και πως εδώ αυτό αποτελεί προσόν ενώ παραπάνω και για τη στελέχωση δεν αναφέρεται ως προσόν το σεμινάριο 400 ωρών ούτε για μεταθέσεις αλλά ούτε και για αναπλήρωση; Δεν θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει εναρμόνιση των προσόντων και όχι διαφοροποίηση;
Κατόπιν, επανέρχεται ως προσόν ο «γονέας που έχει τέκνο με αναπηρία 67%» για άλλη μια φορά κάτι που είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν. Μάλιστα η διάταξη αυτή αφορά μόνον αποσπάσεις και όχι μεταθέσεις ούτε αναπληρωτές! Επιπλέον και ακολουθώντας την λογική αυτή, γιατί ειδικά ο γονέας παιδιού με αναπηρία και όχι αν είναι και ο ίδιος ανάπηρος; Άραγε πώς η γονεϊκή εμπειρία εξισώνεται με το ακαδημαϊκό προσόν; Η αναπηρία είναι εμπειρία, όπως επικαλείται και η ΕΣΑμεΑ και το Διεθνές Αναπηρικό Κίνημα, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης. Για ποιο λόγο προτείνεται αποκλειστικά στις δομές ΕΑΕ η διαχείριση της αναπηρίας με αυτό τον τρόπο και στη Γενική Εκπαίδευση δεν αξιοποιείται μια άλλη, μη ακαδημαϊκή και πιστοποιημένη ιδιότητα ως τυπικό προσόν για τη στελέχωση μιας αντίστοιχης δομής (λ.χ. η μόνιμη διαμονή ενός εκπαιδευτικού σε Πομακαχώρια της Ξάνθης τον καθιστά αυτομάτως ικανό για διδασκαλία σε μειονοτικά σχολεία;); Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και των θετικών μέτρων δράσης η μοριοδότηση ή η ποσόστωση σε διορισμούς και προσλήψεις μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για την προώθηση της εργασιακής απασχόλησης των εν λόγω εκπαιδευτικών.
Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ακόμα και με μία επιμόρφωση χωρίς όριο ωρών (δηλαδή ακόμα και μίας ημέρας δηλαδή 6 ή 8 ωρών;) είναι επίσης αρκετή για να αποσπαστεί κάποιος μόνιμος στην ΕΑΕ!!!
Έχουμε μετά αναφορά για προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικήςδιδασκαλίας χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτά είναι προγράμματα για ανάπηρους μαθητές σύμφωνα με τον ν. 3966/11 άρθρο 56 παρ. 2 (τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν έγιναν ποτέ) ή γενικά. Μήπως τελικά εισάγεται αυτή η διάταξη, χωρίς καμία λογική, αφού δεν σχετίζεται με την ΕΑΕ, η εν γένει ενισχυτική διδασκαλία; Η ενισχυτική διδασκαλία αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης. Πώς σχετίζεται με την κατοχή γνώσεων για τη στελέχωση δομών ΕΑΕ; Με την τόσο εξαντλητική αναφορά υποπεριπτώσεων για τη δημιουργία μιας δεξαμενής εκπαιδευτικού δυναμικού για τη στελέχωση της ΕΑΕ ο νομοθέτης φαίνεται περισσότερο να προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα μέσω της τοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών με ανεπαρκή ή καθόλου προσόντα («…διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά», πρόταση για άρθρο 21, παρ. 4γ) παρά να δικαιολογηθεί ότι προσπαθεί να προβλέψει το πιο ακραίο ενδεχόμενο έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στο τέλος και στην περίπτωση γ) – όπως προαναφέρθηκε στο τέλος της παραπάνω παραγράφου – δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση μη πλήρωσης των κενών σε δομές της ΕΑΕ να διατίθενται και εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα προσόν!!!!! Η στελέχωση της εκπαίδευσης με άτομα χωρίς επαρκείς σπουδές είναι αντιπαιδαγωγική πρακτική και οδηγεί σε επικίνδυνους πειραματισμούς.
Μάλιστα αναφέρεται ή συμμετοχή υποχρεωτικά σε προγράμματα επιμόρφωσης τη στιγμή που ήδη υπάρχουν αναπληρωτές με αυξημένα προσόντα και με μεγάλη προυπηρεσία σε όλες τις δομές της ΕΑΕ. Δεν διευκρινίζεται επίσης πώς θα γίνονται αυτά τα σεμινάρια επιμόρφωσης, από ποιον, και αν θα γίνονται αμισθί ή μέσω κάποιου προγράμματος (π.χ. ΕΣΠΑ).
Έχουμε επί σειρά ετών ζητήσει να υπάρξει οργανωμένα κρατική επιμόρφωση στην ΕΑΕ η οποία να γίνεται από τα ΠΕΚ και εκφράζουμε την αντίθεσή αλλά και την απορία μας γιατί όπως έχουμε καταλάβει αυτή έχει ανατεθεί στο ΙΕΠ! Στηρίχτηκαν άραγε οι αρμόδιοι σε κάποια ευρήματα που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα των ΠΕΚ και την καταλληλότητα του ΙΕΠ;
Ζητάμε όπου και όταν γίνεται αναφορά για επιμόρφωση να αποσαφηνίζεται ότι αυτή θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα ΠΕΚ και όχι αόριστα: «από τους αρμόδιους φορείς».
Επισημαίνουμε την αντίφαση ότι την ίδια στιγμή που στο ΙΕΠ υπάρχει επιτροπή για την συνάφεια των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων των αναπληρωτών που έχει θέσει πολύ αυστηρά κριτήρια (και πολύ σωστά για κάποια από αυτά) για να μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες της ΕΑΕ, από την άλλη θα μπαίνουν στην ΕΑΕ και αυτοί που δεν θα διαθέτουν κανένα προσόν!
Φυσικά για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου ΕΑΕ ή για τα ζητήματα ασφαλείας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών δεν γίνεται κουβέντα! Αλήθεια πώς ενώ μέχρι τώρα ακούγαμε να κατηγορούνται και να δαιμονοποιούνται τα σεμινάρια, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά και οι λοιπές επιμορφώσεις, τώρα η Πολιτεία θα επιτρέπει να μπουν όλοι χωρίς προσόντα στην ΕΑΕ και εξωραίζει το θέμα απλά μέσω μίας επιμόρφωση που θα καλύψει τα πάντα;
Εν κατακλείδι και με δεδομένο ότι πρόσφατα ο υπουργός μίλησε για νέο σύστημα αναπληρωτών μετά από συζήτηση με όλους τους φορείς, ώστε αυτό να ισχύσει από το παραπάνω έτος (2017-18), γεννάται το ερώτημα:
Γιατί μέσα στον Αύγουστο και χωρίς καμμία συζήτηση ούτε με τους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς αλλά ούτε και στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων, αιφνιδιαστικά κατεβαίνουν αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα όταν:

1. οι μεταθέσεις έχουν ήδη γίνει για το 2016-17,
2. οι αποσπάσεις έχουν ήδη γίνει για το 2016-17,
3. οι αναπληρωτές θα προσληφθούν με το ισχύον καθεστώς φέτος.


Γιατί πραγματικά υπάρχει αυτή η βιασύνη για κάτι που έτσι κι αλλιώς θα εφαρμοστεί το 2017-18;
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρεται κατά το ήμισυ σε θέματα στελέχωσης των δομών της ΕΑΕ, σε συνδυασμό με τα επιχειρήματα της αιτιολογικής έκθεσης περί άρσης αδικιών και αποτελεσματικής λειτουργίας των δομών ΕΑΕ, μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι η εν λόγω τροπολογία συγγράφηκε με το σκεπτικό εξοικονόμησης κονδυλίων για τη στελέχωση αυτών των δομών (π.χ. λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών) παρά για την ποιοτική ενίσχυσή τους και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Μήπως δεν έχουν εξασφαλιστεί άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ ή πιστώσεις από το ΠΔΕ, οι μόνιμες τα τελευταία χρόνια πηγές μισθοδοσίας της ΕΑΕ σε επίπεδο αναπληρωτών, και υπάρχει βιασύνη να καλυφθούν τα κενά τις επόμενες χρονιές με προχειρότητα και με το ήδη υπάρχον μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό που δεν επαρκεί λόγω και μη διεξαγωγής ΑΣΕΠ ΕΑΕ;
Γιατί όλα αυτά τα οποία όχι μόνον δεν στηρίζονται επιστημονικά αλλά και δεν είναι προς όφελος της ΕΑΕ και γιατί τέτοια περιφρόνηση όχι μόνον για τους αναπληρωτές που στηρίζουν τόσα χρόνια την ΕΑΕ αλλά και για τους ανάπηρους μαθητές;
Το Υπουργείο Παιδείας έχει πολλάκις αναφερθεί στον στόχο της ενταξιακής εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος δεν αρκεί να επιχειρεί να λύσει -με το λανθασμένο προτεινόμενο σκεπτικό- μόνο το θέμα της στελέχωσης. Απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο και παιδαγωγικών-εκπαιδευτικών θεμάτων που πρέπει να συνταχθούν σε ένα ενιαίο κείμενο (λ.χ. νέα Αναλυτικά Προγράμματα).


Για τα ΤΕΕ Ε.Α.:
Η γενική παρατήρηση εδώ είναι ότι για πρώτη φορά δίδεται λύση ώστε οι απόφοιτοι των ΕΕΓ/ΤΕΕ Α’ βαθμίδας να μπορούν να συνεχίσουν στη λυκειακή βαθμίδα, δηλαδή γίνεται το αυτονόητο. Επίσης αποσαφηνίζονται οι αντιστοιχίες σε περίπτωση μεταγραφών μαθητών κάτι που είχε εισαχθεί στο νομοσχέδιο ΕΑΕ που αν και βγήκε στη διαβούλευση δύο φορές τελικά δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Όλα τα αναγραφόμενα στο κομμάτι αυτό είναι πραγματικά θετικά και μένει στην πράξη να καταγραφούν τα αποτελέσματα προκειμένου για τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Επιφυλάξεις διατηρούμε για τον ανώτατο αριθμό μαθητών που ορίζεται στους 10, αριθμός που θεωρούμε ότι ίσως αποδειχτεί υπερβολικός στην εφαρμογή ειδικά για μαθητές με ΔΕΠ-Υ, αυτισμό κλπ. Είναι θετική στην τροπολογία η πρόβλεψη μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλά πρέπει να προσεχθεί καθώς μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρα η έγκριση αυτή.
Στην αντικατάσταση της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3699/2008 έχουμε να παρατηρήσουμε:
Αναφέρεται: «Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους». Αν είναι απόφοιτοι της Α ή της Β τάξης ΕΕΕΕΚ τότε προφανώς (ή πιθανώς) θα έχουν υπερβεί το 16ο έτος.
Επίσης: “Oι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.” Εδώ παρατηρούμε ότι τα μεταγυμνασιακά ΔΙΕΚ έχουν καταργηθεί. Μάλλον εννοούνται λοιπόν τα ΣΕΚ ΕΑ, εκτός αν τελικά υπάρχει πρόθεση μετονομασίας των ΣΕΚ ΕΑ σε «ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων ΥΕ».
Αναφέρει η τροπολογία: «Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.» Αυτό είναι μία σημαντική διαφορά από την γενική εκπαίδευση και κρίνεται ορθή αφού οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ δεν μπορούν να έχουν κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Η τροπολογία συνεχίζει και αναφέρει: «Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.» Εδώ μπαίνει ένας περιορισμός ο οποίος δεν υπάρχει στην Γενική εκπαίδευση όπου ο απόφοιτος του ΕΠΑΛ μπορεί να κάνει όσες ειδικότητες θέλει. Δεν είναι κατανοητό ούτε και αποδεκτό να γίνεται αυτή η διάκριση.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι το ΕΠΕ δεν αιτιολογείται γιατί πρέπει να υπάρχει για όλους τους μαθητές (δηλαδή τι ρόλο θα έχει το αναλυτικό πρόγραμμα τότε αν όλοι έχουν ΕΠΕ; θα είναι ένα απλό εγχειρίδιο;) όπως και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στο άρθρο ποιος το σχεδιάζει και άλλες λεπτομέρειες που στην προηγούμενη νομοθεσία αναγράφονταν (για το ΕΠΕ που ίσχυε στις δομές ΕΑΕ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Τ.Ε. και Π.Σ.)
Προσθέτουμε ότι είμαστε αντίθετοι με την «γνωμοδότηση από το ΙΕΠ» καθώς το ΝΠΙΔ δεν έχει αυτοτελές γραφείο ΕΑΕ , αν και έχει σύμβουλο Α’ ΕΑΕ! Εφόσον μελλοντικά ιδρυθεί γραφείο ΕΑΕ με νόμο, ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΕΑΕ, τότε η γνωμοδότηση μπορεί να έχει έννοια, διαφορετικά εκφράζουμε την άποψη ότι αυτό θα είναι χρονοβόρο, νομικά αστήριχτο και ίσως τελικά αδιέξοδο.
Για τα ΕΕΕΕΚ:
Αρχικά η γενική παρατήρηση είναι ότι δεν έχει καμμία σχέση το κείμενο των ΤΕΕ Ε.Α. με αυτό των ΕΕΕΕΚ όσον αφορά την δομή αυτή.
Κατόπιν πρέπει να παρατηρήσουμε πως είναι θετική στην τροπολογία η πρόβλεψη μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και στα ΕΕΕΕΚ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς τον μέχρι σήμερα αριθμητικό περιορισμό. Εντούτοις ίσως αποδειχτεί χρονοβόρα η διαδικασία έγκρισης των τμημάτων αυτών.Θετική και η διόρθωση του 4186/2013 περί των 6 τάξεων όπως και τη δυνατότητα πρακτικής στα εργαστήρια του σχολείου.
Τα ΕΕΕΕΚ όμως πισωγυρίζουν αφού επανέρχονται στη λογική του ν.2817/2000 όπου «υπάγονταν στη Δ/νση Δ.Ε.» κάτι που σήμαινε μόνον διοικητική υπαγωγή. Τούτο σήμαινε – και δυστυχώς επανέρχεται – ότι τα ΕΕΕΕΚ θα είναι και πάλι διδακτικά αδιαβάθμητα!!!! Αυτή η άποψη ενισχύεται από το γεγονός ότι ουδέν αναφέρεται γα το απολυτήριο ή το πτυχίο που θα λαμβάνουν οι απόφοιτοί τους και την ακαδημαϊκή του αξία.
Επίσης διαγράφεται (?) η πρόταση για τις απουσίες των ΕΕΕΕΚ που υπήρχε στον ν.4186/2013. Σας υπενθυμίζουμε ότι, στη δευτεροβάθμια, οι σοβαρές αναπηρίες και οι σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συναντώνται στα ΕΕΕΕΚ και τα όρια των απουσιών στα σχολεία αυτά δεν έχουν νόημα όπως σωστά είχε προβλέψει ο νομοθέτης στον ν.4186/2013 άρθρο 28.
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι το ΕΠΕ δεν αιτιολογείται γιατί πρέπει να υπάρχει για όλους τους μαθητές (δηλαδή τι ρόλο θα έχει το αναλυτικό τότε αν όλοι έχουν ΕΠΕ; θα είναι ένα απλό εγχειρίδιο;) όπως και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στο άρθρο ποιος το σχεδιάζει και άλλες λεπτομέρειες που στην προηγούμενη νομοθεσία αναγράφονταν (για το ΕΠΕ που ίσχυε στις δομές ΕΑΕ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Τ.Ε. και Π.Σ.)
Προσθέτουμε ότι είμαστε αντίθετοι με την «γνωμοδότηση από το ΙΕΠ» καθώς το ΝΠΙΔ δεν έχει αυτοτελές γραφείο ΕΑΕ , αν και έχει σύμβουλο Α’ ΕΑΕ! Επαναλαμβάνουμε ότι εφόσον μελλοντικά ιδρυθεί γραφείο ΕΑΕ με νόμο, ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΕΑΕ, τότε η γνωμοδότηση μπορεί να έχει έννοια, διαφορετικά εκφράζουμε την άποψη ότι αυτό θα είναι χρονοβόρο, νομικά αστήριχτο και ίσως τελικά αδιέξοδο.
Στο σημείο αυτό ζητάμε να δημοσιοποιήσετε τις προτάσεις που υπέβαλλαν οι επιτροπές τόσο των ΤΕΕ Ε.Α. όσο και των ΕΕΕΕΚ οι οποίες ορίστηκαν με την Υ.Α. 120017/Δ3 της 20.7.2016.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω ζητάμε όπως:
1. Αποσυρθεί το κομμάτι με τα νέα «προσόντα» ειδικής αγωγής και να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους φορείς ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρξει μία ολοκληρωμένη, σοβαρή και υλοποιήσιμη πρόταση. Χρόνος υπάρχει αφού αυτά θα εφαρμοστούν από το 2017-18.
2. Αποσυρθεί το κομμάτι των ΕΕΕΕΚ αφού υποβαθμίζει τα σχολεία αυτά και τα επιστρέφει 16 χρόνια πίσω!
Προτείνουμε τέλος, να συνταχθεί νέος νόμος ΕΑΕ με ταυτόχρονη ακύρωση όλων των προηγουμένων νόμων, διατάξεων κλπ και να ληφθεί υπόψη, ξεπερνώντας κομματικές αντιπαραθέσεις, που έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να έχουν καμία θέση στην εκπαίδευση, το ν/σ το οποίο δύο φορές είχε περάσει από διαβούλευση αλλά δεν πρόλαβε να πάει στη Βουλή και η συγγραφή του οποίου δεν είχε κομματικό χαρακτήρα! Χαιρετίζουμε και αναγνωρίζουμε μάλιστα ότι αρκετά στοιχεία έχουν αντληθεί από αυτό, τόσο στο κομμάτι που αφορά τα ΤΕΕ Ε.Α. όσο και κάποια λίγα για τα ΕΕΕΕΚ όπως η διαγραφή της «κατάρτισης».
Θεωρούμε ότι πρέπει η χρονιά 2016-17 θα πρέπει να είναι χρονιά σοβαρής προετοιμασίας για ένα νέο σύγχρονο τοπίο στην ΕΑΕ χωρίς αιφνιδιασμούς, συντεχνιακές τακτοποιήσεις και προσωπικές επιδιώξεις.
ΤΟ Δ.Σ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ