Η ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ καταδικάζει απερίφραστα την αντιεκπαιδευτική πολιτκή του Υπουργείου Παιδείας να κόψει 12 ολιγομελή τμήματα στις Κυκλάδες, ανάμεσα σε αυτά και δύο (2) στο νησι της Σαντορίνης. (Εσπερινό ΕΠΑΛ Θήρας. Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας, κομμωτική τέχνη,Ημερήσιο ΕΠΑΛ Θήρας, Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας, βοηθός φυσικοθεραπευτή.

Η συγκεκριμένη πολιτική περικοπών και μειώσεων στον τομέα της Παιδείας οδηγεί σε αδιέξοδο τους μαθητές μας που επέλεξαν τους συγκεκριμένους τομείς και τις συγκεκριμένες ειδικότητες, αλλά και σε αμηχανία τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι σε νησιά για να κάνουν μάθημα στα συγκεκριμένα τμήματα. Το Υπουργείο Παιδείας στερεί από τους μαθητές μας που είχαν δηλώσει την επιθυμία να φοιτήσουν σ αυτές, να επιλέξουν να σπουδάσουν και να εργαστούν αργότερα πάνω στο αντικείμενο που επιθυμούν και “βίαια” τους μετακινούν σε άλλο πεδίο σπουδών , καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη επιλογή σε άλλο σχολείο του νησιού που ζουν

Ως ΕΛΜΕ Θήρας απαιτούμε:

1.Να εγκριθούν άμεσα ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας- κομμωτική τέχνη στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θήρας και ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας- βοηθός φυσικοθεραπευτή στο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Θήρας

καθώς και τα άλλα 10 ολιγομελή τμήματα στην περιοχή των Κυκλάδων

2.Έχοντας υπόψη το Αίτημα και των 10 προαχθέντων μαθητών της Β΄ Λυκείου στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Θήρας να γίνει άμεσα αλλαγή Ειδικότητας στην Γ΄ Λυκείου ως ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ