Υπογράφηκε από την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή, η απόφαση για την  ανατύπωση των της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η απόφαση

Εγκρίνουμε και αναθέτουμε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) την ανατύπωση των παρακάτω βιβλίων, ως απαραίτητων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, για το σχολικό έτος 2022- 2023, ως ακολούθως:

Από τις παρακάτω καταστάσεις βιβλίων να ανατυπωθούν μόνο τα βιβλία για τα οποία έχει καταχωρισθεί παραγγελία τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Ο αριθμός των αντιτύπων, τόσο των βιβλίων του ακόλουθου καταλόγου όσο και εκείνων που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού με ελληνικό πρόγραμμα, θα υπολογισθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των συγκεντρωτικών παραγγελιών για το σχολικό έτος 2022-2023 και αφού συνυπολογισθούν τα αποθέματα των αντιτύπων.