Ελεύθεροι επαγγελματίες: Θα τους επιβάλλεται «αυτόματος φόρος»!