ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την ψήφιση, την Τετάρτη 17-7-2013 του άρθρου 82 του πολυνομοσχέδιου, καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών (εξαιρέθηκε μόνο η ειδικότητα ΠΕ18.28 Συντηρητών) και στην ουσία καταργήθηκε ο τομέας των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Οι καθηγητές των καταργούμενων κλάδων ΠΕ 18.01, ΠΕ 18.26, ΠΕ 18.27 και ΠΕ 18.29 δεν είναι απόφοιτοι γυμνασίου, ούτε λυκείου (όπως ισχυρίσθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του πολυνομοσχεδίου) αλλά απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ (τριετούς φοιτήσεως) και ΤΕΙ (τετραετούς φοιτήσεως) με ένα επιπλέον έτος παιδαγωγικών σπουδών στη σχολή ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ (δηλαδή τετραετούς ή πενταετούς φοιτήσεως) και διορίστηκαν νόμιμα είτε περιμένοντας επί χρόνια τη σειρά τους στην επετηρίδα, είτε (όταν αυτή καταργήθηκε) με γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ. Ένα αξιόλογο δε ποσοστό από τους παραπάνω καθηγητές κατέχει και δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους έχει επιμορφωθεί με σεμινάρια μακροχρόνιας επιμόρφωσης (άνω των 80 ωρών), έχει πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών, έχει διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ ή ακόμα και σε ΤΕΙ.

Ενώ λοιπόν οι καθηγητές των παραπάνω ειδικοτήτων ήσαν περισσότερο από επαρκείς για το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρείχαν τα επαγγελματικά λύκεια, ήταν υποχρεωμένοι να διδάσκουν το πρόγραμμα των ΤΕΕ της περασμένης δεκαετίας χωρίς καμμία αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε σχέση με τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Και ενώ περίμεναν την αναβάθμιση της ήδη δημοφιλούς ειδικότητάς τους μέσα από το σύγχρονο πρόγραμμα του Τεχνολογικού Λυκείου, μια αναβάθμιση που θα υποστηριζόταν από τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, εισέπραξαν την εν μία νυκτί κατάργηση της ειδικότητάς τους, με μη εμπεριστατωμένη μελέτη και αιτιολόγηση γεμάτη ασάφειες και ανακρίβειες.

Με την κατάργηση οι περισσότεροι καθηγητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με απώτερο σκοπό να απολυθούν, χωρίς καν να έχουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν για τις εκπαιδευτικές ικανότητές τους, ενώ και αυτοί που δεν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα απομακρύνονται από την εκπαίδευση.

Επειδή θεωρούμε ότι τα παραπάνω συνιστούν κατάφωρη αδικία προς όλους εμάς που επί μακρά σειρά ετών έχουμε συνεισφέρει με εργατικότητα και συνέπεια στην τεχνική εκπαίδευση, ζητούμε τα παρακάτω:

1. Να συμπεριληφθεί ο τομέας στο Τεχνολογικό Λύκειο μέσω νέων σύγχρονων ειδικοτήτων με προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα προγράμματα σπουδών και με επαρκή επαγγελματικά δικαιώματα, και να επανασυσταθούν οργανικές θέσεις για όλες τις καταργηθείσες ειδικότητες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, Γραφίστες, Διακοσμητές και Φωτογράφοι) στα σχολεία που ήδη λειτουργούσαν και διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές.

Μέχρι τότε να επιστρέψουν στις θέσεις τους όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διδάξουν τα μαθηματά τους στους μαθητές της Γ’ Λυκείου, ώστε να εξασφαλισθεί και για τουςμαθητές η ομαλή μετάβαση στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς να αγωνιούν αν και πότε θα έχουν καθηγητές για να τους προετοιμάσουν κατάλληλα για το απολυτήριο, το πτυχίο και τις πανελλαδικές εξετάσεις στα ΤΕΙ.

2.Να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης των καθηγητών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το μάθημα των Εικαστικών (το οποίο δίδασκαν έως το σχολ.έτος 2012-13), στα σχολεία Ειδικής Αγωγής ΕΕΕΕΚ, στα ΙΕΚ κ.α.

3. Να απορροφηθούν άμεσα σε προσωποπαγείς διοικητικές ή παραγωγικές θέσεις σε Υπουργεία, οργανισμούς ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. Τουρισμού, Άμυνας, Βουλή, Βιβλιοθήκες κ.λπ.) που έχουν τμήματα σχεδιασμού και παραγωγής εντύπων ή σε άλλες συναφείς θέσεις κατ’ αναλογία με το σχέδιο απορρόφησης των υπηρετούντων στη Σιβιτανίδειο Σχολή, των καθηγητών του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων.

4. Να δοθεί η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υπολείπονται λίγων ετών για συνταξιοδότηση, να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια υπηρεσίας προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν άμεσα.

5. Οι καθηγητές που έχουν δεύτερο πτυχίο και τους έχει αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα να μπορούν να μετεταχτούν στο κλάδο της δεύτερης ειδικότητας.

Επειδή πιστεύουμε ότι ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, είναι ο μοναδικός που μπορεί να απορροφά εκατοντάδες παιδιά με καλλιτεχνικές δεξιότητες, δεν πρέπει να καταργηθεί από την εκπαίδευση.Τους εφοδιάζει με πτυχίο για να μπορέσουν να δουλέψουν ως βοηθοί γραφίστες. Τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να περάσουν στα ΤΕΙ πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι τα παιδιά των Γενικών Λυκείων, γιατί εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Μάλιστα, η προετοιμασία που γίνεται για τις πανελλήνιες είναι άριστη και τα ποσοστά επιτυχίας πολύ υψηλά.

Η δημόσια Τεχνολογική Εκπαίδευση και το νέο Τεχνολογικό Λύκειο που θα εξαγγελθεί, θα είναι σίγουρα φτωχότερο αν δεν συμπεριληφθεί ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, γιατί θα αφήσει εκτός του δημοσίου σχολείου εκατοντάδες παιδιά που έχουν καλλιτεχνικές κλίσεις και ανησυχίες.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

κλάδων ΠΕ 18.01, ΠΕ 18.26, ΠΕ 18.27 και ΠΕ 18.29

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

ΒασιλικήΤσαμασλίδου Ελισάβετ Γεωργιάδου