Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Υπευθύνων Εξετάσεων – Τι ορίζει η σχετική απόφαση

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας ορίστηκαν οι υπεύθυνοι και οι βοηθοί υπευθύνων, για τη διενέργεια των Ελληνομάθειας στις 30 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά: