Την Παρασκευή 01-03-2019 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ προκειμένου μεταξύ άλλων, να επανεξετάσει την αποδέσμευση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί κατά τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας 2018.

Το ζήτημα αυτό προέκυψε μετά από αναπομπή από τον υπουργό, θετικής εισήγησης αποδέσμευσης που ήδη είχε λάβει το ΚΥΣΔΕ.

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ΥΑ για τις 109 αιτήσεις εκπαιδευτικών του 2ου κύκλου κινητικότητας 2018 και παρά την θετική εισήγηση του ΚΥΣΔΕ για 77 από αυτές. Το υπουργείο οφείλει να τους δώσει άμεσα απάντηση διότι η καθυστέρηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα εφόσον επιλεγούν από τον φορέα υποδοχής να αντικατασταθούν από άλλους επιλαχόντες δημοσίους υπαλλήλους.

Θεωρώ επίσης ότι το ΚΥΣΔΕ δεν έχει λόγους να αλλάξει την αρχική του απόφαση και να στερηθούν οι συνάδελφοι την ευκαιρία που ο νόμος τους δίδει. Εφόσον η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιθυμεί να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί από την διυπουργική κινητικότητα ας το γνωστοποιήσει έτσι ώστε οι αιτούντες να μην αισθάνονται ότι εμπαίζονται και ταλαιπωρούνται με άσκοπες συνεντεύξεις.

Όσον αφορά τις μεταθέσεις εκτιμώ πως αυτές θα πραγματοποιηθούν εκτός των νομοθετικά προβλεπομένων χρονικών ορίων, με ότι αυτό συνεπάγεται στον οικογενειακό προγραμματισμό και την ψυχολογία χιλιάδων εκπαιδευτικών. Ο προγραμματισμός είναι να ολοκληρωθούν οι μεταθέσεις έως το τέλος Μαρτίου. Ωστόσο για αυτό το χρονικό διάστημα φαίνεται πως αποτελεί πολιτική προτεραιότητα η ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των νέων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η διαρκής παρουσία των Αιρετών του κλάδου στις ολοήμερες συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής δυσχεραίνει την έγκαιρη πραγματοποίηση των απαραίτητων συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ για τις Μεταθέσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ .

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ.

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Τ.Ε.Ι. & ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ .

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ