Εξαίρεση των σχολικών συνεταιρισμών από καταβολή τέλους επιτηδεύματος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2018 - 21:18 | Author: Newsroom Ipaidia

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων) καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε αδράνεια.

Η τροπολογία του υπ. Οικονομικών εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα για υψηλό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».

Δείτε την τροπολογία

 

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso