: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια τη Πέμπτη 21/1 12:00, για το νομοσχέδιο για την παιδεία.

  • Όχι στην όξυνση των ταξικών φραγμών στην εισαγωγή στα ΑΕΙ,
  • Όχι στην ένταση της καταστολής και της αστυνομοκρατίας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών, αξιοποίηση χώρων και αιθουσών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές αίθουσες.

Άμεσα και δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα, τεστ Covid στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέτρα για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και όχι μετάθεση αυτής της διαδικασίας στους εκπαιδευτικούς.

Να προταχθεί ο μαζικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ως αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας.

  • Κατάργηση της
  • Κάτω οι νόμοι 4692 και 4763 (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση)
  • Να μην περάσει η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση
  • Να στηριχτούν και να λειτουργήσουν άμεσα οι δομές της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Μέτρα για την συνολική αναπροσαρμογή της ύλης σε όλες τις τάξεις.