Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών ως αναπληρωτές, μετακινούμενοι σε ολόκληρη την επικράτεια, αναφέρει η Β ́ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

H ανακοίνωση

Το ΔΣ της Β΄ΕΛΜΕ Αθήνας στηρίζει το δίκαιο αίτημα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να μειωθεί ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στην περιοχή πρώτης τοποθέτησης σε 1 έτος, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Το αίτημα αυτό καταθέτουν προς το χιλιάδες συνάδελφοι νεοδιόριστοι που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα λόγω αυτής της ρύθμισης.

Σύμφωνα με την υπουργική  απόφαση  με αριθμ. 93395/Ε1/28-7-2021, η οποία βασίζεται στην παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19:

«Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).».

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών ως αναπληρωτές, μετακινούμενοι σε ολόκληρη την επικράτεια. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας έχουν διαθέσιμα οργανικά κενά για όλες τις ειδικότητες, το ΥΠΑΙΘ οφείλει να προχωρήσει στην μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στην θέση τοποθέτησης από δύο (2) σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Απαιτούμε να δοθεί το δικαίωμα να αιτηθούν μετάθεση την τρέχουσα σχολική χρονιά.